ENERGIPOLITIK

Ekonomisk tillväxt betyder inte längre ökade koldioxidutsläpp

Ökad tillväxt behöver inte längre komma med ökade utsläpp. Bild: Martin Meissner

Världen har frikopplat sig från den gamla sanningen att ökad tillväxt kommer med ökade utsläpp. Det skriver The Economist i en omfattande sammanställning av rika och fattiga länders utsläppsutveckling.

En viktig del i den industriella revolutionen var när Abraham Darby 1709 i den västengelska byn Coalbrookdale upptäckte att fossilt kol från närliggande gruvor fungerade bättre i smälterierna än den träkol som normalt användes.

Det var också starten på den globala uppvärmningen som därefter sedan länge ökat i takt med ländernas välstånd. Men detta är numera en gammal sanning, konstaterar The Economist och hänvisar till siffror från ”The Global Carbon Project”.

33 länder har nu kapat koldioxidutsläppen samtidigt som de upprätthållit BNP-tillväxt. Av dessa länder är tre femtedelar europeiska men andra exempel inkluderar USA, Australien, Israel, Argentina, Mexiko och Uruguay. I Mexiko har exempelvis utsläppen minskat med 16 procent sedan peaken 2012. Statistiken innefattar även utsläpp för importerade varor.

Räknar man territoriella utsläpp har de fallit betydligt brantare i många Europeiska länder som exempelvis Sverige och Storbritannien. I Storbritannien toppade de territoriella utsläppen 1970.

En del av orsaken är att länder som nu tagit över produktionen av varor som exporteras till rikare länder har blivit effektivare i sin produktion. Exempelvis toppades Kinas export av koldioxidutsläpp på 1,5 miljarder ton koldioxidekvivalenter 2008. 2019 hade motsvarande siffra fallit till 1 miljard ton, konstaterar The Economist.

En orsak till optimism när det gäller klimatet är att fattigare länder industrialiseras på ett annat sätt än deras föregångare.

Data från The Global Carbon Project visar exempelvis att COP27:s värdnation Egypten nådde sin peak i koldioxidutsläpp 2017. Indien och Vietnam, som blir allt viktigare exportnationer när handel flyttar från Kina är betydligt grönare än sin rival. 2007, när Kina var lika rika som Indien är i dag, släppte de ut ungefär dubbelt så mycket koldioxid. Detta trots att Indien och Vietnam fortfarande är koltunga. Skillnaden ligger i hur effektivt de använder den, skriver The Economist.

The Economist: Economic growth no longer means higher carbon emissions