KÄRNKRAFTENS FRAMTID

Besked om slutförvar i januari

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll håller en pressträff om regeringens arbete med frågan om slutförvar av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Bild: Lars Schröder/TT

Regeringen kommer att fatta beslut om slutförvar av kärnbränsle den 27 januari. Det beskedet ger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll vid en presskonferens. Hon vill däremot inte säga vad det blir för beslut från regeringen.

Redan den 22 december ska regeringen fatta beslut om utbyggnaden av det befintliga förvaret av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall.

– Det här kommer säkerställa en trygg hantering där alla frågor blir tillräckligt utredda, säger Strandhäll.

Det är viktigt för branschen, Oskarshamns kommun och SKB att få de här beskeden, enligt Strandhäll.

– När jag klev in som statsråd för ungefär en vecka sedan var jag tydlig med att den här frågan låg högst upp på mitt skrivbord.

TT: Blir det ett positivt beslut?

– Det är inget jag kan ta ställning till här i dag. Det är baserat på de beslutsunderlag som håller på att skrivas fram.

Formella krav

– Det handlar om att vi rent administrativt behöver tid att skriva fram beslutet. Sedan finns det formella krav när vi är i den här fasen, att det ska ske en formell slutkommunicering. Det finns krav på att den ska vara 30 dagar. Därför landar vi i slutet på januari.

Branschen har krävt besked och oppositionen har viftat med hot om misstroende.

När Strandhäll utsågs som minister i Magdalena Andersson regering förra veckan sade hon att frågan om slutförvaret ligger högt upp på agendan.

Frågan om slutförvar har processats på miljödepartementet under ganska lång tid och ligger långt fram. Det gavs ett besked i augusti om mellanlagret, och jag ser fram emot att återkomma inom kort med ett besked i slutförvarsfrågan. Det är en av mina topprioriteringar, sade Annika Strandhäll.

L krävt besked

Strandhäll ska i morgon möta riksdagens näringsutskott för att redogöra för när regeringens arbete i frågan. Det gäller när regeringen kan vara redo för ett beslut om Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) ansökan om att få bygga slutförvaret i Östhammars kommun, kommunen där kärnkraftverket Forsmark finns. Det handlar också om anläggningen för inkapsling av utbränt bränsle i Oskarshamn.

Liberalerna har krävt besked före lucia men släpper sitt hot om att väcka misstroende mot Annika Strandhäll.

– Det är positivt att vi nu fått tydligt besked om när beslutet ska fattas. Det här bevisar att Miljöpartiet medvetet har förhalat beslutet, för alla underlag finns där. Det är anmärkningsvärt hur regeringen har agerat, säger partiledaren Nyamko Sabuni till TT.

– Det viktigaste för oss är att beslutet fattas, för annars riskerar ytterligare reaktorer att läggas ned. Jag förstår att Annika Strandhäll inte har kunnat ge tjänstemännen uppdraget att förbereda beslutsunderlaget för att ett annat statsråd, Per Bolund, har valt att inte göra det. Men jag är glad att Socialdemokraterna äntligen tar det ansvar som de måste ta som regeringsparti och kommer med ett beslut den 27 januari, säger Sabuni.

Liberalerna hade behövt hjälpt av KD för att lägga ett misstroende, men partiets vice gruppledare Camilla Brodin säger till TT att det nu inte finns någon grund för ett misstroende.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke menar att det är bra att frågan äntligen adresseras.

– När regeringen den 27 januari nästa år fattar sitt beslut, är det viktigt att SKB:s ansökan om slutförvar godkänns. Det är viktigt för klimatomställningen och för näringslivets möjligheter att utvecklas och skapa välstånd.

– Ett eventuellt nej till ansökan äventyrar den svenska kärnkraften redan i närtid. Att Sverige behåller sin kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha en fossilfri elförsörjning som svarar mot både näringslivets och medborgarnas behov. Expertmyndigheterna har sagt sitt, nu borde regeringen lyssna på dem.

Bröts ut

Strandhälls företrädare som minister, Per Bolund (MP), tog i augusti beslut om att utöka mellanlagret för utbränt kärnbränsle i Oskarshamn. Beslutet om mellanlagret bröts ut från ärendet där också slutförvaret och inkapslingen av utbränt bränsle ingår. Utbrytningen skedde trots protester från bland andra SKB samt Östhammars och Oskarshamns kommuner.

Bolund sade då att det skulle ta ett antal månader till för regeringen innan ett beslut om slutförvaret skulle vara möjligt att tas.

Bakgrunden till att regeringen bröt ut mellanlagret var att statliga Vattenfall i våras varnade elmarknaden för att driften av en reaktor kan vara hotad om några år på grund av att mellanlagret riskerar att bli fullt utan beslut om att utöka det.

Lars Larsson/TT

Owe Nilsson/TT

Niklas Svahn/TT

Fakta: Processen kring slutförvaret

2011 ansöker Svensk kärnbränslehantering (SKB) om tillstånd att få bygga ett slutförvar i Forsmark i Östhammar och en anläggning för inkapsling i Oskarshamn.

2015 ansöker SKB om att få utöka kapaciteten i det mellanlager för utbränt kärnbränsle som finns i Oskarshamn från 8 000 till 11 000 ton.

2018 tillstyrker Strålsäkerhetsmyndigheten SKB:s ansökningar.

3 oktober 2020 säger Östhammars kommun ja till slutförvar i Forsmark.

11 mars 2021 presenterar Strålsäkerhetsmyndigheten en granskning av SKB:s långtidsfältförsök (LOT) och finner att resultaten är i linje med etablerad kunskap, varför beslutet att tillstyrka SKB:s ansökan om att få bygga KBS-3 kvarstår.

Våren 2021 varnar bland andra Vattenfall för att ett beslut om utökad lagring hos Clab måste tas senast den 31 augusti för att säkerställa att avfall kan tas emot om några år och kärnkraften köras vidare.

I juni skickade miljödepartementet ut ett förslag om att först ta ett beslut om mellanlagret i Oskarshamn och sedan bereda frågan om slutförvaret i Östhammar vidare.

26 augusti: Regeringen ger SKB klartecken att ta emot upp till 11 000 ton i mellanlagret.

Regeringen bedömde då att den behövde ytterligare månader för att ha underlag för att fatta beslut om slutförvaret och andra delar i den samlade ansökan.

En ny remiss skickades ut och svar inkom i oktober från Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet.

Regeringens roll är att fatta beslut om huruvida tillstånd enligt kärntekniklagen respektive tillåtlighet enligt miljöbalken kan medges eller inte.

30 november: Annika Strandhäll, ny klimat- och miljöminister efter det att Bolund och MP lämnat regeringen, lovar besked om slutförvaret inom kort.