KÄRNKRAFTENS FRAMTID

EU öppnar för nya kärnkraftssatsningar

EU-kommissionären Kadri Simson. Bild: Virginia Mayo

EU-kommissionen anser att så kallade små modulära reaktorer (SMR) kan spela en betydande roll för EU:s framtida energiförsörjning, skriver VA Insights.

Under en utfrågning med Europaparlamentets energi- och industriutskott i förra veckan meddelade energikommissionär Kadri Simson att EU-kommissionen inte ser någon motsättning mellan utökade satsningar på förnybar energi och ny kärnkraft. Detta eftersom man ämnar att undersöka potentialen för SMR som en framtida energikälla.

– Om SMR kan bevisa sin flexibilitet och kostnadseffektivitet även i praktiken råder det inget tvivel om att tekniken har en viktig roll att spela när det gäller att stärka EU:s globala konkurrens- och innovationskraft, sa Kadri Simson under utfrågningen, rapporterar VA Insights.

Enligt Kadri Simson kommer det krävas samordnade och harmoniserade regelverk och tillståndsprocesser för att nya kärnkraftssatsningar ska göras i Europa.

Insights: Även i Storbritannien har SMR lyfts fram som en viktig komponent i den fortsatta energimomställningen.