ELKRISEN

S-kravet inför kongressen: Bygg ut kärnkraften – ”Minst elva nya reaktorer”

Riksdagsledamot Hans Hoff (S), finansminister Magdalena Andersson (S). Bild: Pressbild, Björn Larsson Rosvall/TT, Amir Nabizadeh/TT

Mer kärnkraft behövs för att klara energiförsörjningen och därmed jobben och välfärden. Det menar riksdagsledamot Hans Hoff (S) som lämnat in en motion till Socialdemokraternas kommande partikongress: ”Det finns en stor oro ute i landet”, säger han till TN.

Alla kärnkraftsreaktorer ska vara stängda senast 2040. Därefter ska Sverige uteslutande lita till förnybara energikällor. Det är den plan för energipolitiken som partistyrelsen inom Socialdemokraterna arbetar efter.

Men det är en energipolitik som får kritik, även från de egna leden.

– Vi kan inte försörja oss enbart med vindkraft, solenergi och vattenkraft, det är en ren önskedröm. Tvärtom behöver vi investera stora summor i att både bibehålla den kärnkraft vi har och bygga nya reaktorer.

Det säger Hans Hoff, riksdagsledamot (S) som engagerat sig i frågan om den framtida energiförsörjningen och nu lämnat in en motion till Socialdemokraternas partikongress i november.

– Jag menar att vi behöver minst elva nya reaktorer. Och det bara för att täcka de behov som finns idag. Med tanke på de kommande elbehov som avvecklingen av fossila bränslen för med sig, behövs ytterligare kärnkraftsreaktorer, säger han.

”Vi måste få en helhetssyn på hela energiförsörjningen och den måste tas fram nu”

Faran med den pågående avvecklingen av kärnkraften och det sätt på vilket det sker visar på att det inte finns en långsidig och trovärdig energipolitik, enligt Hans Hoff. Sverige måste ha en planerbar elförsörjning för både hushållen och företagen, menar han.

Det är en inställning som många företrädare för näringslivet instämmer i, bland andra Conny Johansson, energichef på Stora Enso.

– Utan kärnkraft måste vi förbereda oss på de effekter som uppstår i situationer när vatten- och vindkraften inte räcker till. Vi måste få en helhetssyn på hela energiförsörjningen och den måste tas fram nu. Behålla kärnkraften, förkorta tillståndsprocesser med bibehållna miljökrav, satsa på utbyggnad av kraftnätet och garantera överföringen mellan norr och söder, sa han tidigare i höst i en intervju med TN.

”Handlar om sysselsättning, skatteintäkter och vår välfärd”

De kärnreaktorer som fortfarande är igång idag byggdes på 1980-talet och har 40 år på nacken. Med de livstidsförlängningar som gjorts, kan de drivas fram till cirka 2040. Sedan måste de ovillkorligen stängas, om inte annat av åldersskäl. Det innebär att beslut om att åter satsa på kärnkraft måste tas nu samtidigt som de stora investeringar som krävs garanteras, framhåller Hans Hoff.

– Det handlar om sysselsättning, skatteintäkter och vår välfärd. Men det är en koppling som alltför sällan görs i debatten. Vi räknar med att el, den bara finns där, alltid. Men att diskutera utveckling av kärnkraften är en politisk no-go-zon. I alla fall på riksplanet. Ute i landet möter jag kommunalråd i stort sett i varje kommun söder om Gävle, som oroar sig för den framtida energiförsörjningen, säger Hans Hoff.

”Den dagen som Ringhals och Oskarshamn inte längre är igång finns i princip ingen pålitlig och planerbar energiproduktion i södra Sverige”

Framtiden för kärnkraften sammanfaller också med de stora problem som finns när det gäller kraftöverföringen från norra till södra Sverige. Till del är det infrastrukturen i ledningar och kraftstationer som inte räcker till men framför allt de signaler från norra delen av landet som talar om att det överskott som vattenkraften ger där måste stanna i norr.

– Alltså, satsa på vattenkraft i norr och kärnkraft i söder. Då jämnar vi ut både kapacitet och efterfrågan. Den dagen som Ringhals och Oskarshamn inte längre är igång finns i princip ingen pålitlig och planerbar energiproduktion i södra Sverige, fortsätter Hans Hoff och pekar på att Ringhals har både den infrastruktur och de markområden som behövs för en utbyggnad snarare än en avveckling.

– Börja där och riv samtidigt upp 17:e kapitlet i miljöbalken som säger att det är förbjudet att starta om produktionen i Barsebäck.

Går emot partilinjen

Socialdemokraternas partikongress går av stapeln den 3–7 november och temat för kongressen är ”Vi bygger landet”. Det låter som ett gott omen för en diskussion om hur energiförsörjningen, jobben och tryggheten i välfärdssystemet ska byggas ut. Men den motion som Hans Hoff lämnat in om att satsa på kärnkraften, just för att kunna ”bygga landet”, den har redan avslagits. Partistyrelsen står fortsatt bakom åsikten att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion.

– Jag hoppas naturligtvis att de trots allt tar till sig motionen och gör en förändring i det utlåtandet. Det här är den absolut viktigaste frågan vi har att diskutera på kongressen eftersom den handlar om hur vi ska trygga välfärden.

– Ett alternativ är att så många enskilda ombud som möjligt tar upp frågan på kongressen så att diskussionen inte tystas utan att de kan leda till motförslag till partistyrelsen.

Du är alltså inte en ensam röst inom Socialdemokraterna i den här frågan?

– Nej, jag ser det inte så. Det finns en stor oro ute i landet. Nu måste vi få till en trovärdig energipolitik. Det har vi inte idag.

Aftonbladet: ”Vi kan inte bara ha vindkraft”