ELKRISEN

IF Metall: Utan mer el hotas klimatomställningen

Bild: Pressbild, Pär Fredin/TT, Karl Melander/TT

Från fackligt håll höjs nu röster för en kraftig ökning av elproduktionen och smidigare tillståndsprocesser. Annars kommer Sverige att tappa guldläget i klimatomställningen, enligt IF Metalls Tomas With. ”Det måste ske nu”, säger han till TN.

Nyligen gick IF Metall tillsammans med LO ut med att elproduktionen i Sverige behöver fördubblas fram till år 2045. Men det fungerar inte att allt kommer på plats i slutet av perioden. Det behövs en stadig förbättring och den behöver börja nu, betonar Tomas With, vice förbundsordförande i IF Metall.

– De flesta är överens om att både produktion och överföring av el behöver öka men det måste ske nu och ambitionerna måste jackas upp.

Att bygga ut elproduktion och elöverföring så att hela landet får tillgång till el till konkurrenskraftiga priser är ett sätt för Sverige att ta ”ett betydelsefullt ansvar för klimatomställningen”, menar han.

– Klimatutmaningen är global och om vi kan göra en stor insats genom att skapa bra förutsättningar för investeringar i Sverige så måste vi göra det. Det stärker oss men det stärker också globalt.

”Vår ambition är att skapa världens produktivaste industri”

Industrin spelar en stor roll i klimatomställningen och i det teknikskifte som nu sker, men för att lyckas måste samhället ställa upp på de investeringar som krävs, konstaterar han.

– Hela samhället måste se industrins betydelse och potential. Att industrin klarar av det här får betydelse även i Stockholms innerstad. Det är bara dumt att tro att vi har lämnat industrisamhället och ersatt det med ett tjänstesamhälle – de hänger ihop.

Sveriges industriexports andel av bnp har ökat stadigt de senaste 25 åren trots att antalet anställda inom industrin har minskat och nu sker ett teknikskifte. Tomas With berättar att hans fackliga kollegor runt om i världen är rädda för den nya tekniken men det är inte IF Metall.

– Vi vill bejaka ny teknik och skapa förutsättningar för våra medlemmar att bli världsmästare på att använda den i sitt dagliga arbete. Vår ambition är att skapa världens produktivaste industri.

Elfrågan helt avgörande

Här är tillgången till billig el en central faktor och Sverige har bättre förutsättningar än de flesta andra länder att lösa det, påpekar han.

– Nu behöver vi lägga i högsta möjliga växel och att ha den högsta ambitionsnivån så att de som vill investera i grön industri ser att vi har billig el.

”Ingen kunde förutse att Sverige skulle ha batterifabriker och nya stålverk. Det är en fantastisk utveckling och den bör vi bejaka”

Klimatutmaningarna går att lösa med hjälp av ny teknik och industrins förmåga att ständigt utveckla sig själv, enligt Tomas With. Med tanke på möjligheterna som Sverige har tycker han att det är konstigt om det byggs in en motsättning mellan klimatomställning och teknisk utveckling.

– Allt visar på att de snarare går hand i hand. Ingen kunde förutse att Sverige skulle ha batterifabriker och nya stålverk för några år sedan. Det är en fantastisk utveckling och den bör vi bejaka.

Tillståndskrångel står i vägen

Det behövs även bättre tillståndsprocesser, anser han.

– Vi måste göra vad vi kan för att undanröja de hinder som finns. Allt ifrån att det finns för få elektriker för att bygga de nya kraftnäten till långa och krångliga tillståndsprocesser.

Bara inom de befintliga regelverken skulle det gå att göra mer, till exempel så att delar av en tillståndsprocess kan ske parallellt för att korta tiden.

– Där tror jag att det går att bli effektivare. Det handlar inte om att sänka ambitionsnivån på miljökraven men det går att skapa förutsägbarhet och stabilitet i processen. Annars lockar inte Sverige till sig de nya investeringarna tillräckligt snabbt. Företag kommer ju inte att vänta.

IF Metalls ambition är att medlemmarna i framtiden ska vara ”världens bästa industriarbetare” och då måste Sverige fortsätta att ha en industri i världsklass, påpekar Tomas With.

– Våra jobb finns inte utan en konkurrenskraftig industri. Vill vi ha de bästa lönerna och bra reallöneökningarna framöver måste vi ha en toppindustri – det hänger ihop. Och då behöver vi göra de här satsningarna.