KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Rekordmånga svenska företag på klimatmötet i Dubai

Sverige är starkt representerat på årets FN-klimatmöte. Från Svenskt Näringsliv deltar bland annat Jan-Olof Jacke och Marie Trogstam. Bild: AP Photo/Joshua A. Bickel Sören Andersson Stefan Tell

Nu inleds FN:s årliga klimatmöte i Dubai med massiv uppbackning från svenska företag. ”Det är näringslivet som driver möjlighetsagendan”, säger Marie Trogstam, chef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, till TN.

Nu drar FN:s klimattoppmöte COP28 i gång i Dubai i Förenade Arabemiraten. Business Swedens näringslivssdelegation på plats är i år större än någonsin med representanter för ett 20-tal större och mindre svenska bolag inom olika branscher. Även Svenskt Näringsliv är där med en delegation.

– För näringslivet är det avgörande att klara klimatomställningen och samtidigt stärka konkurrenskraften. För mig är det viktigt att vara på plats på COP28 för att lyfta frågor om hur vi skapar förutsättningar för att de svenska företagen ska kunna fortsätta att leda klimatomställningen, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Huvudbudskapet för den svenska paviljongen är ”urgency and opportunity”, förklarar Marie Trogstam, chef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, som också är på plats i Dubai.

– Ska vi klara Parisavtalet är det otroligt bråttom att ställa om och vi är i Dubai för att pressa på så att ambitionen upprätthålls. Vi övertygade om att det – med kraften i näringslivet och i tekniska lösningar – är möjligt. Mycket av teknologin för att ställa om finns redan men då måste näringslivet få rätt förutsättningar.

Globala lösningar

På COP28 kommer Svenskt Näringsliv att trycka på för att styrmedel behöver vara på så global nivå som möjligt. Politiken måste också premiera innovation och ta bort hinder som finns för utbyggnad av fossilfri el och en välfungerande infrastruktur.

Den svenska paviljongen invigs under fredagen den 1 december. Då medverkar Jan-Olof Jacke i en session om vilken roll policyramverk spelar för att det svenska näringslivet ska kunna fortsätta att driva mot netto-noll och klara av att leverera på Parisavtalet.

Marie Trogstam modererar även två sessioner under invigningen. Den ena om behovet av cirkulär ekonomi för att klara klimatomställningen. Den andra om hur ökat globalt samarbete kan driva på arbetet och involvera näringslivet i utvecklingsländer som redan drabbas hårt av klimatförändringar.

– För att verkligen få den gröna omställningen att ske måste både länder och människor se en möjlighet. Där ser vi att det är näringslivet som driver möjlighetsagendan. I det här fallet kopplar vi på både EU-dimensionen och perspektiv från utvecklingsekonomier.

Redan idag bidrar den svenska exporten

EU gör nu en stor satsning, Global Gateway, som handlar om att ha ett globalt fokus på infrastruktur och energiinvesteringar som samtidigt skapar ett värde lokalt för att få en globalt hållbar utveckling.

Redan idag bidrar den svenska exporten med global klimatnytta genom att minska utsläppen med ungefär 25 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar hälften av utsläppen i Sverige. Men utöver det kan det svenska näringslivet också bidra till ekonomisk utveckling och välståndsutveckling genom partnerskap med utvecklingsländer, förklarar Marie Trogstam.

– Det är något som vi kommer att betona i Dubai. Till exempel är Rwanda ett väldigt framåtlutat land både när det gäller klimatambitioner och cirkulär ekonomi. Vi vill föra in att Sverige inte kan ha ett för ensidigt exportfokus när vi talar om vår globala klimatnytta.

Svensk export är till 40 procent beroende av import och efter pandemin och Ukrainakriget har det blivit tydligt att svenska företag behöver bygga nya hållbara leverantörsrelationer, konstaterar hon.

Svenska bolag har en lång tradition av att arbeta med hållbarhet. Exempelvis med att motverka korruption och stärka de mänskliga rättigheterna, men också med miljö- och klimatkrav i produktionen.

– Kan vi bidra med klimatsmart teknologi till utvecklingsländer blir företagen bättre rustade för att vara både hållbara kunder och leverantörer. Den gröna omställningen sker inte om vi inte presenterar möjligheter – det måste gå åt båda hållen.

Intresset för detta är stort från svenska företag som är med i delegationen. Det gäller att se till vad som krävs för att svenska bolag på ett trovärdigt och hållbart sätt ska kunna vara på utvecklingsmarknader, konstaterar Marie Trogstam.

– Vad behöver då näringslivet för att vilja vara på en utvecklingsmarknad? Det är förstås rätt så komplext men vi ser också tydligt var tillväxten kommer att ske. Afrika kommer att stå för en stor del av tillväxten framåt så här skapar omställningen verkligen möjligheter.

”Cirkulär ekonomi är ett centralt verktyg”

En av Svenskt Näringslivs huvudpoänger i Dubai är också att underlätta för cirkulär ekonomi så att det kan fungera, på riktigt. Här betonas behovet av spelregler och styrning på global nivå för att ge så bra marknadsmässiga förutsättningar som möjligt.

Ett exempel är dagens breda definition av avfall, som även omfattar de material och produkter som potentiellt har ett fortsatt värde, för till exempel återanvändning, återtillverkning eller förädling. När ett material eller produkt klassas som avfall kompliceras hanteringen och möjligheten att åter få dem konkurrenskraftiga på marknaden.

– Cirkulär ekonomi är ett centralt verktyg för klimatomställningen eftersom det handlar om en ökad resurseffektivitet, vilket både kan minska utsläpp och påverkan på den biologiska mångfalden. Allting hänger ihop. Vi måste ha fokus på ekonomisk utveckling och välstånd samtidigt som vi värnar om klimatet och biologisk mångfald.

För att klara omställningen krävs det ett globalt helhetsperspektiv som omfattar såväl det ekonomiska som det klimatmässiga och det sociala, påpekar hon.

– Den gröna omställningen kan bara lyckas om vi ser till samhället i helhet. Människor måste känna hopp om att det finns möjligheter framåt när samhällsförändringar sker.

Marie Trogstam är övertygad om att energin som har funnits de tidigare åren i den svenska paviljongen med näringslivet kommer att finnas även i år.

– Det är helt fantastiskt att se – lösningsorienteringen och möjlighetsagendan. Att det är ett otroligt tufft läge vi står inför men ändå den här starka viljan och drivet att det går att lösa – det är så spännande.

De är där

På plats i Dubai finns företagsrepresentanter från bland andra Astra Zeneca, Afry, Einride, Hitachi Energy, Ikea, Northvolt, Ragn-Sells, Skanska, SSAB, Tetra Pak och Volvo Cars.

Svenskt Näringslivs delegation består av Jan-Olof Jacke, vd, Marie Trogstam, chef hållbarhet och infrastruktur, Madeleine Svenberg, klimatpolicyexpert, Marcus Wangel, miljöpolicyexpert och stabschefen Amelie Langby.