KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Svenska företag vill erövra Europa med värmepumpar: ”En enorm marknad”

Fredrik Rosenqvist, vd för Qvantum. Bild: Johan Marklund

Stora delar av Europa är helt beroende av fossil gas för uppvärmning av bostäder. Energikrisen och kriget i Ukraina har nu piskat i gång en kapplöpning om att göra sig oberoende av gasen. Värmepumpar är då ett naturligt alternativ och Sverige ligger i framkant. ”2021 såldes 2,1 miljoner värmepumpar och 2022 växte försäljningen till 3 miljoner. Men då har man bara skrapat på ytan”, säger Fredrik Rosenqvist, vd för Qvantum.

Stora delar av Europa är beroende av fossil naturgas inte bara inom industrin och elproduktionen utan också för uppvärmning av bostäder. Energikrisen och kriget i Ukraina med rusande gaspriser som följd har därför fått länder runtom i hela Europa att leta efter alternativ. Förutom att naturgasen är en fossil energikälla har en stor del nämligen kommit från Ryssland.

Ett nära steg för ersättning av naturgas till uppvärmning av bostäder finns i Sverige – som efter oljekrisen på 70-talet valde en annan väg via elektrifiering och värmepumpar snarare än att satsa på gas. Här är marknaden mogen och bostadsrättsföreningar, företag och villor här länge använt både bergvärme och andra värmepumpar som ekonomiska och klimateffektiva värmekällor. Nu beräknas många andra länder följa efter.

Flera framgångsrika svenska bolag som exempelvis Nibe, Thermia och IVT har länge varit drivande på marknaden och flera mindre bolag knackar nu på dörren och vill följa med på tåget när Europa ställer om till mer miljövänliga och energieffektiva alternativ.

Ett av dessa bolag är Qvantum. Bolaget är i grunden ett skånskt energibolag med ett 30-tal år på nacken men efter utköp av företagsledningen för ett par år sedan har bolaget vuxit från 6 till 90-talet anställda, berättar vd Fredrik Rosenqvist.

– Det finns en enorm potential för värmepumpar. 2021 såldes 2,1 miljoner värmepumpar och under 2022 hade den siffran vuxit till 3 miljoner men då har man bara skrapat på ytan. Marknaden skriker efter aktörer, säger han i en intervju med TN.

En stor fördel som värmepumparna har framför många andra gröna investeringar är dessutom att de inte på samma sätt är beroende av politiska subventioner. Värmepumpar är nämligen väldigt energieffektiva och är därav en ekonomisk investering med förhållandevis kort avskrivning.

Som exempel förbrukar en bergvärmepump i genomsnitt en fjärdedel så mycket energi som direktverkande el. Med ett högre prisläge på energi blir investeringen ännu mer lönsam.

– I Storbritannien räknar man exempelvis med en 20-faldig ökning av antalet installerade värmepumpar per år inom fem år. Inom EU ska andelen el för uppvärmning öka till 40 procent 2030 och 50-70 procent 2050. Och det är flera länder i Europa som behöver bli kvitt gasen, berättade Björn Palm, professor i energiteknik, på KTH för Tidningen Näringslivet nyligen.

För Qvantum är ambitionerna storslagna. Bolaget växer snabbt och en ny fabrik samt nya lanseringen av nya värmepumpar både för privata hushåll och större fastigheter är på väg ut. Exempelvis har Qvantum utvecklat en liten och kompakt värmepump som kan monteras under diskbänken och ersätta gaspannor i enskilda lägenheter.

Perfekt för hushåll i stora delar av Europa, menar Fredrik Rosenqvist. I Nederländerna använder 98 procent av hushållen gas för uppvärmning enligt Enerdata. Andra gastunga länder är exempelvis Tyskland, Storbritannien och Italien.

– Det är lite varierande från land till land men olja och gas står för nästan hela uppvärmningen i väldigt många länder. Jag tror att det finns en fantastisk möjlighet för svenskt kunnande inom hållbara energilösningar och vi har väldigt fina bolag som kan hjälpa till i omställningen.

En utmaning är att många länder på olika sätt subventionerar användningen av naturgas men om Europa menar allvar med klimatomställningen beräknas de fossila källorna successivt bli dyrare i takt med att utsläppsrätterna i EU:s utsläppshandelssystem minskar.

Du är inte orolig för att det kommer att bli en konkurrens mellan värmepumpar och vätgas? Många länder med stor makt inom EU har lagt väldigt stora pengar på att bygga sin infrastruktur kring gas och då kanske det finns incitament att driva mot just vätgas snarare än att ställa om till el?

– Debatten finns där och jag är så klart väldigt partisk i den. Det finns enorma ekonomiska intressen av att bevara gasen och inte gå över till el och värmepumpar. Man vill gärna hitta en lösning där man blandar in lite vätgas och att det någon gång i framtiden ska bli hållbart men av min erfarenhet är det inte en möjlig väg framåt. Vätgas kan helt säkert användas på olika sätt men för uppvärmning i villor är det inte en rimlig väg, säger Fredrik Rosenqvist.

Och det är inte bara producenterna av värmepumpar som vill vara med på tåget utan hela infrastrukturen håller på att skalas upp. Ett av de nya bolagen är återförsäljaren Drem som erbjuder en helhetslösning med installation och uppkoppling av kända varumärken.

– I dagsläget är bara 50 procent av värmepumparna som installeras uppkopplade mot internet vilket är lite konstigt eftersom tekniken ligger i framkant. Där kan vi leverera en helhetslösning, säger vd:n och medgrundaren Babak Tighnavard som har en bakgrund inom det norska solcellsbolaget Otovo.

Babak Tighnavard, vd för Drem. Bild: Drem

Uppkoppling mot internet är en förutsättning för att med timpriser styra värmepumpen till tillfällen där elpriset är billigare, förklarar han. Som en lösning på problemet har bolaget ingått ett samarbete med elteknikbolaget Tibber.

– På så sätt kan värmepumpen styras för att undvika höglasttimmarna när priserna är som högst, förklarar han.

Förutom den svenska marknaden planerar Drem att växa på kontinenten.

– Det estimeras en installation på omkring 30 miljoner värmepumpar i Europa fram till 2030 och vid det tillfället beräknas årstakten ligga på 12 miljoner stycken per år och Sverige kan ta en ledande roll i den omställningen. Marknaden är enorm, säger Babak Tighnavard.