KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Solcellsjätte riskerar installationsförbud

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Elsäkerhetsverket överväger att ge Svea Solar, Sveriges största installatör av solceller, installatörsförbud. Detta efter flera anmälningar om allvarlig tillbud, så kallade ”nästanolyckor”. Bolaget uppger att de genomfört ett antal åtgärder efter kritiken.

”Säkerhet är vitalt för oss, och det stämmer att vi har brustit i ett antal enskilda fall under den här perioden. Majoriteten av incidenterna ligger ett par år bakåt i tiden, och min upplevelse är att vi nu har bra rutiner på plats men att vi behöver lägga extra fokus på att rutinerna efterlevs”, säger Johannes Boson, ansvarig för den svenska verksamheten, till Realtid.

Realtid: Svea Solar riskerar förbud mot att installera solceller