ELKRISEN

SD-toppen: Därför behöver vi mer vindkraft – ”Måste titta framåt”

Magnus Olsson (SD) som är oppositionsråd i Malmö och ledamot i partistyrelsen och ordförande i medlemsutskottet, vill se mer av alla kraftslag. Bild: Johan Nilsson/TT, pressbild

”Man kan inte bara satsa på ett kraftslag”, säger Magnus Olsson (SD) oppositionsråd i Malmö och ledamot i partistyrelsen och ordförande i medlemsutskottet. ”Visst, man kan drömma sig tillbaka till gamla tider, men det är inte rimligt i nuläget”, säger han till TN.

Sverigedemokraterna på riksplanet rasar mot regeringens besked i dag om att ge klartecken för havsbaserad vindkraft utanför västkusten, rapporterar GP. ”Vi är inte lika naivt positivt inställda till vindkraft i allmänhet och havsbaserad vindkraft i synnerhet, som regeringspartierna”, säger SD:s näringspolitiske företrädare Tobias Andersson till tidningen.

Men på det lokala planet framträder en annan bild. Magnus Olsson (SD) som är oppositionsråd i Malmö och ledamot i partistyrelsen och ordförande i medlemsutskottet, vill nyansera debatten. Han börjar med att blicka bakåt.

– I en perfekt värld om man får lov att säga så beklagar jag att vi har monterat ned vårt tidigare system, framför allt när det gäller kärnkraften men även vattenkraften. Det är trist och dåligt av tidigare regeringar. Men nu måste vi titta framåt och se vad vi måste satsa på längre fram, säger han.

I den framtidsvisionen vill han se alla kraftslag.

– I den mixen ser jag kärnkraft, vattenkraft, men även solkraft och vindkraft. Vi måste titta på alla möjliga och rimliga typer för att få fram energi, säger han.

Magnus Olsson påpekar dock att han inte är en stor förespråkare av en massa vindkraftverk inne i Malmö eller vid sundet mellan Sverige och Danmark, som diskuterats. Däremot är han positivt inställd till havsbaserad vindkraft, inte minst i de södra delarna av Östersjön och vid ostkusten ut i vattnet.

– Där ser jag att det skulle vara rimligt att ha vindkraft, säger han.

Ekvationen går inte ihop om man inte ser potentialen i fler kraftslag än kärnkraft, menar han. Behoven framåt är för stora.

– Man kan inte bara satsa på ett kraftslag. Visst, man kan drömma sig tillbaka till gamla tider, men det är inte rimligt i nuläget, säger han till TN.

Han menar att tekniken snabbt går framåt inom samtliga kraftslag och att det finns en massa spännande lösningar, som även partiet på riksnivå borde vara öppet för.

Hur ser du på debatten där olika kraftslag ställs mot varandra, inte minst SD på riksplanet har ju haft en stark kärnkraftsprofil?

– Det stämmer, framför allt inför valet var det så. Då var det två läger, antingen älskade man vindkraften eller så älskade man kärnkraften. Men jag uppfattar att den bilden ändå i stort har nyanserats, jag tror att de flesta ändå någonstans har insett att vi inte kan drömma oss tillbaka.

– Nu är det dags att sansa debatten och se till helheten så att man kan skapa breda allianser som flera partier kan ställa sig bakom så att vi kan komma framåt. Det är inte hållbart att förutsättningar kan ändras varje gång vi har en ny regering, säger han.

Långsiktighet och stabilitet i energiförsörjningen är a och o, betonar han.

– Det är det som behövs nu så att företagen och industrier kan planera framåt, säger han.