KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Näringslivet tvehågset om reduktionsplikten

Karin Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv. Arkivbild. Bild: Sören Andersson/TT

Ekonomi (TT)

Näringslivet levererar inget enhälligt jubelrop efter Tidöpartiernas besked om sänkt reduktionsplikt för bensin och diesel från årsskiftet. En sänkning var nödvändig, men risken är att den går för långt utan andra satsningar, är åsikterna.

Under söndagen kom regeringens och Sverigedemokraternas besked om sänkt reduktionsplikt till sex procent på bensin och diesel, från dagens 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel.

Karin Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv, välkomnar sänkningen.

– Det är självklart så att vi ska stå upp för målen, men vi tror inte att reduktionsplikten på den höga nivå som den varit på är kostnadseffektiv. Den slår för hårt mot individer och företag, säger hon till TT.

Kan försvåra

Samtidigt anser Johansson att sänkningen behöver kompenseras av andra klimatåtgärder. Hon pekar på att sänkningen kan försvåra uppfyllandet av Sveriges utsläppsmål från EU, och att Sverige bör hjälpa andra länder att nå sina klimatmål via ett system som liknar det företag använder för handel med utsläppsrätter.

– Vi tycker man bör sätta sig i förhandling med andra länder, då vi kan bidra mer effektivt genom att stötta andra länder i deras omställning. Sedan ska vi fortfarande ha siktet inställt på att 2050 nå netto noll för hela samhället, säger Karin Johansson.

Huruvida en reduktionsplikt på sex procent är en lämplig nivå kan hon inte svara på.

– Nu håller man det på EU:s miniminivå, och under det vore inte särskilt rimligt. Men var den exakta nivån bör ligga på, det lär de lärde tvista om, säger hon.

"Är anmärkningsvärt"

Transportföretagens vd Marcus Dahlsten anser att regeringen går för långt med en sänkning av nivån till sex procent.

"Vi anser också att det är anmärkningsvärt att regeringen inte signalerar hur utvecklingen ska se ut efter mandatperioden. I en så viktig fråga som den gröna omställningen behöver transportsektorn tydliga och långsiktiga spelregler", säger han i ett pressmeddelande.

"Beräkningarna visar att regeringen kunde ha återgått till de nivåer som gällde när reduktionsplikten infördes och att en framtida utveckling mer tar hänsyn till verkliga förutsättningarna för exempelvis utbudet av biobränsle", säger han.

Dahlsten påpekar också att det nu finns ännu starkare skäl att ytterligare snabba på elektrifieringen. För att klara den gröna omställningen och bibehålla konkurrenskraften måste regeringen nu presentera inköpsstöd för elektriska tunga och lätta lastbilar och laddinfrastruktur. Elproduktionen måste också öka och elnäten stärkas och byggas ut, säger han.