KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Svensk forskning ska sänka kostnader för koldioxidinfångning

Forskare vid Luleå tekniska universitet testar nu en ny teknik som kan sänka kostnaderna för koldioxidinfångning, skriver Forskning.se. Det är ett viktigt steg mot en storskalig global koldioxidinfångning, anser forskare.

Koldioxidinfångning har på senare tid uppmärksammas som en av de stora lösningarna för framtidens nettonollutsläpp. Men dagens konventionella koldioxidinfångningsteknik är dessvärre förenad med höga kostnader. Detta då det krävs flera energikrävande steg, så kallad desorption och kompression, för att rengöra koldioxiden innan den kan återvändas.

Men forskare vid Luleå tekniska universitet tittar nu på en mer kostnadseffektiv lösning. Med hjälp av ett enzym som kallas karbanhydras kan absorptionssteget gå mycket snabbare, vilket ger lägre kostnad.

– Vi tror att karbanhydras roll som katalysator i koldioxidinfångning kommer att öka enormt under de kommande åren, säger Io Antonopoulou, forskare i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet.

Hon understryker också att koldioxidinfångning väntas spela en viktig roll även efter 2050 när Europa ska vara koldioxidneutralt.

– Vi kommer att behöva fortsätta att fånga in koldioxid som finns kvar i atmosfären i många år för att hålla nivåerna låga och minska klimatpåverkan, säger hon.

Forskning.se: Koldioxidinfångning: Så omvandlas rökgasen från fabriken i Piteå