ELKRISEN

Investerare lämnar Sverige – ratar vindprojekt

Bild: Mostphotos

Ledande energianalytiker, investerare och företagare varnar för att investerare backar från Sverige när det gäller vindkraft och gröna investeringar. ”Det är absolut signalen från dem nu”, säger experten Elin Akinci till TN.

Nu kommer signaler om att internationella investerare backar från gröna investeringar i Sverige, framför allt när det gäller vindkraft. Energianalytikern Elin Akinci på ELS Analysis är en av dem som har märkt av de mojnande vindarna.

– Vi har ganska många kunder som är investerare och finansiella aktörer och det är absolut signalen från dem nu, säger hon.

Redan innan Tidöavtalet kom på plats fanns det frågetecken kring tidplanen, finansieringen, regelverket och hanteringen kring den havsbaserade vindkraften, vilket TN har skrivit om tidigare. Men efter avtalet har det blivit än mer problematiskt för långsiktiga investeringar i kraftslaget, menar Elin Akinci. Dels handlar det om att fokus tydligt skiftat till att bygga ny kärnkraft, dels om att vindkraft till havs inte längre ska subventioneras av ”elnätskollektivet”, vilket försvårar elnätsanslutningarna. Subventionen har kritiserats i omgångar.

Elin Akinci, energianalytiker på ELS Analysis. Bild: Pressbild

Men sammantaget, för investerare innebär det att spelplanen har ändrats, konstaterar Elin Akinci.

– Det är ganska mycket osäkerheter kring hur lång tid det tar att få tillstånd och det finns inget tydligt regelverk på plats om hur man får exklusiv rätt till olika sajter. Den tidigare regeringen initierade vissa utredningar för att skapa bättre förutsättningar, men skrivningar i Tidöavtalet tyder på att arbetet kan stanna upplever många investerare, säger hon.

Investerare lämnar Sverige

Det som händer nu är att investerare flyttar pengar bort från Europa generellt och från Sverige i synnerhet, menar Elin Akinci. Norden som alltid har attraherat investerare som satsar i förnybara tekniker gör det i viss mån fortfarande. I Danmark händer jättemycket, men inte i Sverige, varnar hon.

”Sverige utmärker sig i Norden, här är det allra svårast att få investerare på kroken just nu.”

– Andra länder sätter upp volymmål och initierar en massa efterfrågestimulerande åtgärder, både när det gäller vätgas, havsbaserad vind och så vidare. Sverige utmärker sig i Norden, här är det allra svårast att få investerare på kroken just nu, säger hon.

Samtidigt är hon kritisk mot subventioner, framför allt på utbudssidan.

– Sådana behöver vi definitivt inte. Men det som sker nu runt om i Europa är att man stödjer efterfrågan. Det kan man tycka vad man vill om, men i Sverige står det stilla när andra länder investerar för fullt i gröna tekniker. Sverige riskerar att hamna på efterkälken, säger hon.

Problem även för vind på land

När det gäller landbaserad vindkraft har investeringar i nya projekt kommit av sig, enligt Elin Akinci och hänvisar till att det fortsatt är svårt att etablera sig i elområde SE3 och SE4. Den kommunala acceptansen för vindkraft är relativt låg i dessa regioner och det kommunala vetot stoppar upp projekt efter projekt, menar hon.

– I norra Sverige finns det tillväxtpotential, där har prisnivåerna varit låga i förhållande till resten av Europa och det har funnits incitament att titta på just de regionerna. Men även här skapar krånglet problem. Det är så många regionala aktörer som ska involveras i tillståndsprocesserna att det ofta blir utdraget och oförutsägbart. När vi pratar med investerare anser de att risken är väldigt hög för att gå in och investera, säger hon.

Att den nya regeringen öppnar upp för satsningar på ny kärnkraft är väldigt bra, men löser inte problemen med elförsörjningen här och nu, och det kommer inte att vara tillräckligt på sikt heller, betonar Elin Akinci. ”Allt behövs” som hon uttrycker det.

– Om vi har identifierat att det inte finns några snabba lösningar, så måste man snabbt titta på det som kan realiseras på medellång sikt. Det funkar inte att skjuta upp problemet ännu mer, säger hon och varnar för att inte ta investerarnas signaler på allvar.

Allt behövs

Kärnkraften behövs, vindkraften behövs och vattenkraften behövs för att ekvationen ska gå ihop. Det är regeringen också tydlig med. ”Vi behöver sitta ned med både involverade myndigheter och aktörer i den här frågan”, sa Ebba Busch till Dagens Industri efter att Svenska kraftnät och basindustrin slog larm om att industrisatsningar i norr inte kommer att kunna genomföras om planerade vindkraftssatsningar stoppas.

”Grundhållningen kommer att vara att man i större utsträckning ska bära sina egna kostnader och då behöver man justera kalkylen utifrån det. Men den osäkerhet som har funnits kring huruvida havsbaserad vindkraft är välkommen eller inte, den kan jag stilla. Det är den”, förtydligade Ebba Busch i DI.

”Den stora poängen är att vi märker att den privata sektorn backar när det gäller gröna investeringar.”

Men oron måste ändå tas på allvar, och osäkerheter minskas, menar Elin Akinci. I det lilla handlar det om retorik, i det stora om att åtgärda regelverk och skapa stabila förutsättningar för alla typer av energiinvesteringar, menar Elin Akinci.

– Den stora poängen är att vi märker att den privata sektorn backar när det gäller gröna investeringar. Vi ser en jätterisk att det händer saker snabbt i vårt närområde och att vi rent konkurrensmässigt kan hamna på efterkälken när vi funderar över det här. Alla har liksom redan funderat klart.

Andra länder rycker ifrån

Elin Akinci tar Finland som exempel, där ligger fokus både på kärnkraft och på att korta tillståndstider rejält för vindkraft. De har infört skarpa tidsbegränsningar för tillståndsprocesser, vilket Sverige mest pratat om.

– I Danmark har man pressat regelverket ännu mer, och de har varit mest framgångsrika i att stimulera förnybara investeringar. Varför har Sverige inte tittat på det danska exemplet? Vi har ju tittat på dem när det gäller allt annat i vår politik, säger hon.

Sverige har egentligen alla marknadsförutsättningar på plats för gröna investeringar men regelverken står i vägen, är hennes slutsats.

– Vi har längst tillståndsprocesser i Europa, en process tar 10-15 år i genomsnitt medan den tar 4-5 år i Europa. Det är i princip omöjligt för investerare att veta vilka projekt som fastnar i byråkratin i Sverige och vilka som slinker igenom. Jag tror inte att det beror på illvilja, men strukturen behöver ändras, säger hon.

Ser risker på sikt

Eva Vitell, vd på Svea vind offshore, har ännu inte drabbats av investerare som har dragit sig ur projekt, men hon ser signalerna i branschen. Hon märker av en attitydförändring och ser risker på sikt för att utvecklingen kan drabba enskilda projekt i deras portfölj.

– Vi har alltså inte fått någon signal från det spanska energiföretaget Iberdrola som har option på att bygga våra första parker när vi får tillstånd på dem. De finns kvar i vårt samarbete, säger hon.

”Alla kraftslag kommer att behövas, inklusive kärnkraft. Vi behöver allt i det här läget.”

Det har blivit ryckigt för investerare i branschen, menar hon.

– Vi tror på ett långsiktigt, teknikneutralt och kostnadseffektivt energisystem och hoppas att rationaliteten kommer att vinna i slutänden. Vi tror att havsbaserad vind kan bidra med stora volymer och elproduktion till konkurrenskraftiga priser, säger hon.

Eva Vitell, vd på Svea vind offshore. Bild: PHOTOGRAPHER JEZZICA SUNMO

Men hon ser en risk för att projekt kommer att försvinna.

– Alla kraftslag kommer att behövas, inklusive kärnkraft. Vi behöver allt i det här läget, säger hon och fortsätter.

– Den stora frågan ur ett riskperspektiv är hur lokala politiker fattar beslut i det kommunala vetot. Där har det skett en svängning efter valet, den politiska svängningen har ju inte bara skett på nationell nivå, säger hon.

Men när det gäller tillståndsprocesser behöver även vindbranschen mogna.

– Vi är mer lyhörda än för tio år sedan. Men vi kan göra mer, säger hon.

”Vissa projekt kan bli svåra eller omöjliga att satsa på, framför allt när det gäller havsbaserad vind.”
Peter Dahl är investeringsansvarig på Polhem Infra. Bild: Pressbild

Peter Dahl är investeringsansvarig på Polhem Infra som investerar i och förvaltar infrastrukturtillgångar. De gör långsiktiga investeringar som ska skapa värden för svenska pensionärer. Bolaget investerar mycket i grön teknik.

– Teknikneutralitet är alltid det bästa, marknaden bör bestämma vilka investeringar vi gör.

På senare tid har det skett förändringar som har styrt om skutan, menar han.

– Vissa projekt kan bli svåra eller omöjliga att satsa på, framför allt när det gäller havsbaserad vind, säger han.

”Det kommer inte att räcka att vänta på kärnkraften oavsett hur bra den är.”

Varje förändring i systemet gör långsiktiga investeringar mer osäkra och det är jobbigt när det svänger för mycket, menar han. Nu har det blivit ryckigt kring vindkraften, vilket gör att redan gjorda investeringar också kan påverkas. Han efterfrågar ett helhetstänk kring energifrågan.

– Det kommer inte att räcka att vänta på kärnkraften oavsett hur bra den är. Vi kan inte vänta på ett energislag i tio år. Vi vill investera brett. Utan att vara någon profet kommer energin inte att räcka annars, säger han.