KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Stopp att köra nya klimatsmarta ellastbilar – de väger för mycket

Bild: Björn Larsson Rosvall, TT, pressbild Bring

Åkeriföretagen vill snabba på omställningen till fossilfritt. Men Transportstyrelsen drar undan mattan för chaufförerna och stoppar en regel som redan införts i andra länder. ”Nattsvart. Jag trodde faktiskt inte att det var på riktigt”, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring, till TN.

Det var den 15 november som utredningen och ett pressmeddelande från Transportstyrelsen damp ner. Redan rubriken signalerade information att oroas av: ”Nej till att köra tyngre lastbilar med B-körkort”.

Resten av texten visade sig sedan dra undan mattan för landets åkeriföretag med ambition att medverka till klimatomställningen i transportnäringen.

– Det var nattsvart. Jag trodde faktiskt inte att det var på riktigt, säger Catherine Löfquist, hållbarhetschef på Bring.

”Extremt fantasilöst”

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen håller med.

– Det är extremt fantasilöst och försenar och fördyrar den gröna omställningen av transportsektorn.

Chaufförer stoppas

Vad upprördheten gäller är i grund och botten transportbranschens omställning till fossilfri trafik. Med B-körkort kan chaufförerna köra lätta lastbilar på upp till 3,5 ton. Men när de bilarna ska miljöanpassas, till exempel genom att utrustas för el- eller gasdrift, blir de tyngre och tjänstevikten ökar. I och med att gränsen överskrids krävs också att föraren har ett C-körkort.

Men förare med C-körkort är en bristvara och branschen ropar sedan många år efter fler förare, särskilt när det gäller tunga fordon. Med Transportstyrelsens inställning ökar chaufförsbristen än mer, samtidigt som omställningen av landets lastbilsflotta försenas kraftigt.

Känt problem

Problemet är väl känt och EU utfärdade för tre år sedan ett direktiv som höjer gränsen för B-körkort till 4,25 ton under förutsättning att fordonet körs med fossilfria drivmedel. Länder som Storbritannien och Nederländerna har sedan dess implementerat de nya undantagen, vilket också Norge gjort. Transportstyrelsen har dock kommit fram till rakt motsatt åsikt: ”Transportstyrelsen rekommenderar inte att det införs undantag till att köra tyngre lastbilar som drivs av alternativa bränslen med totalvikt över 3,5 ton med B-körkort”. Det främsta argumentet är att det inte går att kontrollera att den extra vikten uteslutande beror på att bilen drivs av el eller biogas och att den totala lastkapaciteten inte är påverkad eftersom de uppgifterna idag inte finns med i några register.

– Men uppenbarligen har andra länder valt att vara pragmatiska. Om Transportstyrelsen är oroliga för trafiksäkerheten skulle de ju åtminstone kunnat föreslå en kortare utbildning som kompletterar B-körkortet, såsom Tyskland har gjort till exempel. Nu verkar det mer som att ambitionen i utredningen har varit att hitta så många argument som möjligt emot en förändring, säger Tina Thorsell.

”Ytterst olyckligt”

För åkeriföretagen skapar Tranportstyrelsens utredning en stor osäkerhet inför framtiden och de investeringsbeslut som ska göras i nästa generation transportbilar. Ambitionen är att så snabbt som möjligt gå över till andra drivmedel än fossilt bränsle. Hos åkeriföretaget Widrikssons Logistik är cirka 30 procent av bilarna redan nu el- eller gasfordon och de ska bli fler, enligt hållbarhetschefen Christel Grip.

– Frågan är hur vi ska tänka nu. Ska vi fortsätta att trots allt satsa på el- och gasbilar eller blir det dieseldrift trots att vi inte vill det. Det hela är ytterst olyckligt och Transportstyrelsens inställning är svår att förstå.

Krävs fler bilar

Från andra hållet pressas också åkeriföretagen av att kunderna allt oftare kräver fossilfria transporter. För att tillmötesgå det hamnar företagen emellanåt i den situationen att det krävs två eldrivna bilar för att klara den transport som en bil med lastvikt upp till 4,25 ton hade klarat. Helt enkelt därför att det tyngre batteriet minskar lastkapaciteten. Med bibehållna regler blir det istället antingen fler lätta lastbilar på vägarna eller så fortsatta transporter med dieseldrivna lastbilar. Transportstyrelsen skriver att det finns 4,25 tons lätta lastbilar att köpa på marknaden, men det råder stor brist på förare med C-behörighet.

Transportstyrelsens utredning ligger nu på regeringens bord och gick ut på remiss innan jul. Vad som ska ske i nästa steg är oklart, menar Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M) och ledamot av Trafikutskottet.

– Det här problemet har ju funnits på radarn en tid så jag frågar mig varför inte regeringen redan agerat. Nu riskerar det här att bli ett hinder för åkeriföretagen när utredningen enbart håller sig till dagens regler utan att analysera hur en förändring kan ske. Det gäller ju både trafiksäkerhet och miljö, säger hon.

”Vi har alla ett gemensamt ansvar för omställningen, vi måste samarbeta och det riskeras när en myndighet sätter käppar i hjulen för oss”

Transportföretagen själva agerar nu för att kunna fortsätta den egna ambitionen att så snart som möjligt minska beroendet av fossila bränslen.

– Vi har alla ett gemensamt ansvar för omställningen, vi måste samarbeta och det riskeras när en myndighet sätter käppar i hjulen för oss, säger Catherine Löfquist.