DEN SVENSKA INDUSTRIN

På natten tar robotarna över i nya high tech-fabriken

Bild: Pressbild

På Sandvik Coromants hyperuppkopplade fabrik löper en digital tråd genom hela processen från order till leverans. 800 miljoner datapunkter samlas in varje dag för att effektivisera arbetet. ”Vi har över 400 robotar och automatiska truckar som sköter processerna på natten”, säger Taline Forsberg, ansvarig för digitala lösningar.

För några år sedan blev Sandvik Coromants fabrik i Gimo utanför Uppsala utnämnd till en så kallad ”Global Lighthouse”. Det betyder att man numera ingår i ett nätverk av särskilt högteknologiska företag som valts ut av konsultföretaget McKinsey och World Economic Forum (WEF).

För Sandvik Coromants del är det en bekräftelse på att man tillhör den absoluta världseliten i det som brukar benämnas som Industri 4.0 – även kallad den fjärde industriella revolutionen.

Den första industriella revolutionen inträffade i slutet av 1700-talet och innebar övergången från jordbrukssamhället till stordrift och masstillverkning med hjälp av maskiner. Den andra påbörjades i slutet av 1800-talet och nu tog man hjälp av naturvetenskapen, elektricitet, fysiken och det löpande bandet introducerades.

Inte långt därefter. På 1970-talet påbörjades den tredje industriella revolutionen som har kännetecknats av informationsteknik, automatisering och datorisering av tillverkningsprocesser.

Den fjärde, alltså Industri 4.0 är nästa steg, och handlar om att skapa en helhet där allt är sammankopplat och där maskiner, människor och processer samarbetar och kommunicerar med varandra.

Digital tråd ökar produktiviteten

Sandvik Coromants digitala resa påbörjades för 30 år sedan, berättar Claes Nord som arbetar med industridemonstrationer på Sandvik Coromant. Man har alltid investerat i olika teknologier och plattformar för att göra produktionsanläggningarna mer automatiserade. Därför föll det sig naturligt att även ge sig på Industri 4.0.

– För att vara konkurrenskraftiga måste vi investera i automatisering. Nu går till exempel marknaden och våra kunder mot allt mindre lager och mer specialiserade produkter och då måste vi hänga med. Det är helt nödvändigt, säger Taline Forsberg, ansvarig för digitala lösningar på Sandvik Coromant.

Taline Forsberg, ansvarig för digitala lösningar på Sandvik Coromant.

Hon understryker att alla satsningar på nya teknologier och tillverkningsmetoder alltid måste göras tillsammans med kunderna.

– De står inför samma utmaningar som vi och här måste vi lösa saker och ting tillsammans. Det går inte att köpa varken den fjärde eller femte industriella revolutionen i en paketlösning. De måste utvecklas tillsammans med våra kunder och rätt teknologipartners, konstaterar hon.

Claes Nord berättar att McKinsey och World Economic Forum var särskilt imponerande av fabrikens höga grad av automatisering och graden av uppkoppling när man besökte den.

– De uppmärksammade den digitala tråd som löper genom hela processen från att en order är mottagen till att vi levererar till kund, säger Claes Nord.

De automatiska truckarna väntar på sin tur i Sandvik Coromants fabrik i Gimo. All utrustning är uppkopplad och en störning kan åtgärdas omedelbart.

Sandvik Coromants tillverkning är minst sagt avancerad. Man har specialiserat sig på verktyg för olika lösningar för skärande bearbetning i industrin. Här utgör millimeter och tusendelar hela skillnaden. Att utrustningen är uppkopplad och kan kommunicera via Internet of Things (IoT) spelar en avgörande roll i det sammanhanget.

– Bara i Gimo samlar vi in 800 miljoner datapunkter varje dag från hela produktionsanläggningen, olika robotar, CNC-maskiner och till och med från enskilda verktyg, fortsätter Claes Nord.

Det betyder i sin tur att det är möjligt att utföra realtidsanalyser av fabrikens processer. Via IoT kan data automatiskt aktivera olika underhållsprocesser, och med hjälp av AI-analyser, kan man sedan snabbt avgöra exakt vilken typ av underhåll som behövs.

– Vi märker direkt om vi får en liten vibration på en maskin. Det kanske inte låter så farligt, men vi måste ha en noggrannhet på våra produkter ned till tusendelen. Det innebär en i princip 100-procentig kvalitetskontroll, konstaterar Claes Nord.

Den stora mängden data kan givetvis också användas som beslutsunderlag, menar han.

– Det betyder att vi kan fatta bättre beslut eftersom hårda data innebär att vi kan få säkrare svar och därmed fatta bättre beslut.

Claes Nord arbetar med industridemonstrationer på Sandvik Coromant. Bild: Pressbild

Satsningen på Industri 4.0 och den ”digitala tråden” har varit ett sådant lyckat beslut.

– Produktiviteten per person har ökat med 55 procent mellan 2014 och 2018. På några år har vi lyckats kapa ledtiderna från över 50 dagar till mindre än fem dagar, säger Claes Nord.

”Över 400 robotar”

Den höga graden automation och uppkoppling har också inneburit att man kör obemannade nattpass på fabriken sedan några år tillbaka.

– Vi har över 400 robotar, fler än 600 CNC-maskiner och automatiska truckar som sköter processerna på natten, konstaterar Taline Forsberg.

Ett exempel på automation är den obemannade och automatiserade omställningar av maskiner och robotceller. Tidigare utfördes det arbetet manuellt av operatörerna på dagskiftet.

– Eftersom det nu är det helt automatiserat är det möjligt att ställa om maskiner även under det obemannade nattskiftet i fabriken, säger Taline Forsberg.

Det betyder att man kan kundanpassa olika produkter och inte är låst med olika standardartiklar.

– Om en kund vill ha en skräddarsydd produkt är det möjligt att ordna på en relativt kort tid vilket inte skulle vara möjligt om vi hade behövt göra det manuellt, menar Claes Nord.

Han menar att Sandvik Coromants digitala satsningar varit ett lyft för de anställda.

– Jag skulle säga att man är stolt över det arbetet man tillför och man blir också mer attraktiv på arbetsmarknaden med den här kompetensen.

Den femte industriella revolutionen är här

Att förvärva högteknologiska spjutspetsföretag har varit ett viktigt led i Sandvik Coromants tillväxtstrategi.

– Vi är väldigt duktiga på att utveckla verktyg för skärande bearbetning för fräsning, svarvning och hålltagning. Men för att kunna erbjuda våra kunder de rätta digitala lösningarna har förvärven varit avgörande. På så sätt har vi snabbt kunnat komma med ett bredare erbjudande, säger Taline Forsberg.

En utmaning som ibland kan vara lite svindlande är den snabbhet som den digitala utvecklingen är inne i.

– Vi har ju i princip inte ens blivit klara med den fjärde industriella revolutionen, så har redan den femte börjat och det är klart att det kan vara utmanande att hänga med, att förstå det nya och fatta rätt investeringsbeslut, menar Taline Forsberg.

Vad innebär den femte industriella revolutionen?

– Den handlar om ett mycket större samarbete mellan människa och maskin inom till exempel artificiell intelligens, maskininlärning och digitala tvillingar. Vi får se vad det tar oss. Det är inte så att vi ska investera massa miljoner och sen är vi färdiga. Det pågår hela tiden och med tanke på hur mycket data vi samlar in så det att vara evolution för oss. Inte en revolution, konstaterar Claes Nord.

Om företaget:

Sandvik Coromant i Gimo har 1 300 anställda och man tillverkar verktyg och verktygslösningar för skärande bearbetning inom metallindustrin. Sandvik Coromants produkter används för att skära, forma och forma metaller och andra material i en mängd olika branscher, inklusive fordons-, flyg-, energi-, verkstads- och verktygsindustrin.