FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Så får en startup chansen att blomma

Bild: Mostphotos

En startup kan dra nytta av bootcamps och startup-caféer, men de måste utformas på rätt sätt, visar forskning, skriver Esbri.

Start up-caféer, bootcamps och hackathons är aktiviteter som är tänkta att boosta startups, men enligt forskning från Umeå måste de bygga på fyra principer för att ge effekt. Bland annat måste det finnas en öppenhet vid stödsystemets gränser och entreprenörerna måste synliggöras. Dessutom måste det finnas kontaktmöjligheter mellan potentiella entreprenörer.

– Informella samtal och spontana interaktioner på aktiviteter för nystartade företag, som start up-caféer, bootcamps eller hackathons, kan öppna dörrar och forma nya idéer som blir entreprenöriella satsningar. Tillämpas de fyra principerna i de sammanhangen så hålls stödsystemen relevanta och anpassade till en föränderlig värld full av kloka idéer, säger forskaren Sujith Nair till Esbri.

Esbri: Ny forskning: Fyra principer för att stötta startups