DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Företagen allt mindre optimistiska

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

SEB:s Företagarindikator sjunker från 26 enheter till 19. "Trots att de flesta av coronarestriktionerna nu upphört ser vi den här månaden en tydlig avmattning i företagarnas optimism”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Indikatorn ger en bild av hur företagarna ser på den kommande månaderna. Förra månadens notering var en hög notering. Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden sjunker med 9 enheter, från 37 till 28 procent, enligt SEB. Enligt storbanken ökar ändå omsättning och likviditet.

– Trots att de flesta av coronarestriktionerna nu upphört ser vi den här månaden en tydlig avmattning i företagarnas optimism. Nedgången är den största hittills men utvecklingen inom gruppen enmansföretagare skiljer sig kraftigt. Företagare som driver aktiebolag växlar upp och visar på en ökad optimism medan de som driver enskild firma visar på en kraftig nedgång, säger SEB:s Privatekonom Américo Fernández i en kommentar.

SEB: Företagarnas optimism mattas av rejält

Direkt: SEB: Svagare framtidstro bland egenföretagarna