FÖRETAGARJOUREN

Företag som tvingas stänga ner ska få ersättning

Bild: Ali Lorestani/TT

Nedstängningsdrabbade företag ska få ersättning för sina fasta kostnader, enligt en överenskommelse mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet.

Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen.

Upp till 100 procent av kostnaderna ska ersättas, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad. Stödet ska gälla under den tid som pandemilagen är i kraft.

Även lönekostnader kommer att räknas som en fast kostnad och omfattas av det kommande nedstängningsstödet, enligt regeringen.

Regeringen: Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Regeringen: Även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet