FÖRETAGARJOUREN

Omställningsstöd till företag – så funkar det

Bild: Kenny Bengtsson / SvD / TT

Omställningsstödet är ett stöd riktat till företag vars nettoomsättning har minskat under coronakrisen. TN reder ut vad som gäller.

Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att förlänga det så kallade omställningsstödet för små och medelstora företag, liksom omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

Enligt Skatteverket gäller följande:

  • Augusti-oktober 2020: Företaget ska ha tappat mer än 40 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019.
  • November-december 2020: Omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
  • Det finns även ett stöd till företag som drabbades extra hårt av coronarestriktionerna under juni-juli 2020.
  • Januari-april 2021: Omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.
  • Maj och juni 2021, stödet kan sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019.
  • Regeringen har även aviserat en förlängning av omställningsstödet.

Stödet går att söka via Mina sidor på Skatteverkets hemsida.

Enskilda näringsidkare kan ansöka om både omställningsstöd och omsättningsstöd. Men det finns särskilda regler för hur mycket stöd man kan få från respektive håll.

Enskilda näringsidkare kan söka omsättningsstöd via Boverkets e-tjänst.

Skatteverket: Omställningsstöd till följd av corona

Skatteverket: Har du rätt till omställningsstöd?

Boverket: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare