FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Så når din marknadsföring ut till olika generationer

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ska du annonsera via Facebook eller Instagram? Eller skriva långt eller kort reklaminnehåll? Resultatet beror helt på vilken generation kunden tillhör, skriver marknadsföretaget Voyado som ger flera tips.

Voyado har i en studie av 3,6 miljoner transaktioner försökt skapa en bild av köpbeteenden i lojalitetsprogram.

Här framgår det att generation Z är mer mottaglig för reklam som snabbt kan fånga deras uppmärksamhet. Eftersom de anses ha en kort koncentrationsförmåga är det främst bilder via exempelvis Instagram och individanpassade budskap som går hem.

För Millenials är en smidig och problemfri köpupplevelse en viktig faktor för att vinna lojalitet. De är också mottagliga för reklaminnehåll så länge det är välskrivet och inte lyser igenom som en annons.

Den lite äldre och köpstarkare generation X, är stora användare av Facebook och kan därför nås på annonser därifrån. Denna generation lägger mycket vikt vid särskilda varumärken vilket gör att belöningsprogram kan funka för att vinna deras lojalitet.

De från den så kallade baby boom-generationen är mer benägna att öppna sin e-post vilket gör dem mer mottagliga för den sortens marknadsföring. De har också längre koncentrationsförmåga vilket gör att de kan läsa längre reklaminnehåll så länge det är relevant.

Slutligen finns traditionalisterna som nås bäst via traditionell annonsering via post, radio och tv. Men se upp för marknadsföring som får dem att känna sig gamla.

Voyado: Så skiljer sig generationernas öppningsfrekvenser på e-post (engelska)