FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Undersökning: Digitala företag tacklar krisen bättre

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Bara 15 procent av företagen som ligger långt fram i digitaliseringen drabbas hårt under den pågående ekonomiska krisen, visar en undersökning.

45 procent av Telia-undersökningens företag uppger att det tuffa läget har påverkat dem negativt, medan bara 15 procent av de högdigitala företagen upplever samma effekt.

Undersökningen visar samtidigt att företagen totalt sett har återhämtat tappat mark inom digitaliseringen efter pandemin, men att de medelstora och små företagen inte har haft en lika gynnsam utveckling.

Ett konkret exempel på att digitaliseringen ger lyckosamma effekter är att en större andel av de högdigitala företagen har gjort energibesparingar under året jämfört med 30 procent av de lågdigitala.

Daniel Stark, affärsansvarig för små och medelstora företag på Telia, menar att de företag som inte är lika snabba på att digitalisera verksamheten balanserar på en skör tråd.

Pressmeddelande: Svenska företagare har för femte året i rad fått ranka sin digitala mognad i Telias digitala Index