FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Två råd som ger skjuts åt företagets utlandssatsning

Genrebild. Bild: Frank Augstein

Forskaren Luis Oliveira ger tips till företagare som vill internationalisera sin verksamhet. "Man kan tro att det är säkrast att etablera sig i utvecklade länder med stabila institutioner”, säger han till Esbri.

Luis Oliveira som disputerar vid Högskolan i Dalarna ger två råd till företagare som vill satsa utomlands. För det första ska man inte bli för beroende av sitt affärsnätverk, menar han, eftersom man då bland annat kan missa chanser som uppstår någon annanstans.

Han menar dock att man ska engagera sig på den ort eller den plats som man flyttar till. Det kan vara genom att nätverka med lokala beslutsfattare och intressenter

– Man kan tro att det är säkrast att etablera sig i utvecklade länder med stabila institutioner. Men i och med Brexit-processen i Storbritannien och stora begränsningar i USA under pandemin kan vi inte vara säkra på det. Moderna länder drabbas också hårt av omvärldens påfrestningar, det är viktigt att ha i åtanke, säger Luis Oliveira till Esbri.

Esbri: "Att våga ge sig ut på utländska marknader kan fortfarande löna sig, trots en osäker omvärld”