FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Professorn: Därför ska du satsa på vinst, inte tillväxt

Bild: Mostphotos

Professor Per Davidsson ger tipsen om hur företaget ska utvecklas på bästa sätt på Esbri Debatt.

”Sammanfattningsvis visar våra analyser att företag främst når hög tillväxt i kombination med hög lönsamhet om de nått hög lönsamhet innan de satsar på tillväxt. De som satsar på hög tillväxt från en låg lönsamhetsbas blir oftast inte lönsammare som ett resultat av tillväxten, och lyckas heller inte upprätthålla tillväxten särskilt länge. Med andra ord, de riskerar bli lågpresterande både ifråga om tillväxt och lönsamhet”, skriver Per Davidsson, professor i entreprenörskap på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, i debattartikeln.

Ett företag som försöker växa trots låg lönsamhet ”och ingen bevisad överlägsenhet”, som Per Davidsson uttrycker det, tvingas att skaffa kunder med lägre priser och dyrare marknadsföring.

Han har själv lett en studie och hänvisar också till nyare forskning i ämnet i debattartikeln:

”Det här betyder att saken är avgjord – satsa på vinst före tillväxt! Faktum är att få om några slutsatser inom företagsforskning har ett så starkt stöd i data som denna”, skriver han.

Esbri: Därför ska företag satsa på vinst före tillväxt