REGELKRÅNGLET

Expert: Viktiga pusselbitar saknas i regeringens regelförenklingsarbete

Bild: STEFAN TELL

Regeringen har presenterat nya mål för regelförenklingen. Men det saknas viktiga delar i förslaget och hur förenklingen ska gå till, menar Svenskt Näringslivs expert på regelförenklingar.

”Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Sverige.”

Det skriver Näringsdepartementet i en pressrelease som publicerades i dag tillsammans med att de nya målen för den så kallade förenklingspolitiken lades fram för riksdagen.

Det är ett efterlängtat besked.

– Målsättningen är ju att vi ska ha ett lägre kostnadsläge i Sverige än i omvärlden. Vi vet att regelkrånglet kostar företagen stora pengar och därför är det viktigt att regelverket ställs i relation till situationen i våra konkurrentländer, säger Christer Östlund, expert på regelförenklingar på Svenskt Näringsliv.

– Problemet är att målen är bra men regeringen är inte tydliga med vilka åtgärder som måste sättas in för att nå dem och hur uppföljning och resultatmätning ska gå till. Utan den typen av verktyg blir det hela lite tandlöst, fortsätter Christer Östlund och hänvisar till den statliga förenklingsutredning som var klar i början av sommaren men som uppenbarligen fastnat i regeringskansliet och ännu inte är ute på remiss.

Svenskt Näringsliv: ”Välkommet med nya mål för regelförenkling – men viktiga pusselbitar saknas”