Sverige mediokert i produktivitetsutveckling

I en benchmarking mot OECD-länderna framstår Sverige som mediokert vad gäller välstånds- och produktivitetsutveckling. ”En positiv aspekt av detta är att det är fullt möjligt att förbättra Sveriges position i den så kallade välståndsligan”, säger Johan Eklund, vd på Entreprenörskapsforum.

När Johan Eklund kommenterade Magdalena Andersson och regeringens höstbudget vid ett möte arrangerat av Nationalekonomiska föreningen frågar han sig hur Sverige ska säkerställa ett långsiktigt välstånd som medger den svenska välfärdsmodellen.

– En central del är att det behövs ett självförsörjningsmål för den ekonomiska politiken. Det måste löna sig att arbeta. Därför behövs ett respektavstånd mellan lön och bidrag. Om självförsörjningsgraden faller hotas på sikt den svenska välfärdsmodellen, säger Johan Eklund.

Entreprenörskapsforum: Budgetpropositionen för 2022 - En kommentar