DEN GLOBALA KONJUNKTUREN

SEB-chefen oroas av världsekonomin

SEB:s vd Johan Torgeby presenterar delårssiffror för första kvartalet. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi (TT)

Storbanken SEB går bättre än väntat och aktien rusar. Men vd Johan Torgeby oroas av utvecklingen med krig och rusande energipriser.

– Det vi ser nu är att hela världsekonomin påverkas, men jag vet inte hur.

Tillsammans med Handelsbanken är nu SEB först ut av storbankerna att redovisa resultat. Båda går betydligt bättre än befarat och aktiekurserna rusar, plus sju respektive nio procent.

Torgeby tror att bedömare antagit att Ukrainakriget och dess följdverkningar skulle ha påverkat mer.

– Man kan se det här som en lättnadens suck, säger Torgeby, som ändå befarar att framtiden kan se dyster ut med tanke på den kraftigt stigande inflationen och vad det kan ställa till med för företag och hushåll.

Nytt läge

– Det är ett helt nytt läge och där måste vi som bank vara väldigt försiktig, fortsätter han.

Men hittills går det väldigt bra. SEB:s rörelsevinst för första kvartalet steg till närmare 7,9 miljarder kronor, nära på rekordhöga nivåer i absoluta tal, vilket kan jämföras med analytikernas prognos som låg i genomsnitt på drygt 7,4 miljarder kronor.

Räntenettot, det vill säga vad banken drar in på mellanskillnaden mellan utlåning och inlåning, steg i takt med att det allmänna ränteläget stigit under kvartalet.

Nu väntar högre räntor framåt. Riksbanken och andra centralbanker väntas höja rejält. Nollränta, eller minus, som bankvärlden levt med, är normalt dåligt för banker, som lever av ränta på pengar. I grund och botten välkomnar Torgeby och hans bankkollegor nu en mer normaliserad värld med ränta, det bättrar normalt sett på lönsamheten för banken.

– Nu ändras priset på pengar, säger Torgeby och pekar på att allt sparande i aktier och fonder påverkas.

Väldigt skakigt

Om hans syn på börsen:

– Det känns väldigt skakigt om man tittar framåt.

Även utlåningsräntan på bolånen kommer att stiga, även om Torgeby menar att det inte är säkert att Riksbankens alla höjningar slår igenom helt och hållet.

SEB redovisar även tilltagande befarade kreditförluster på 535 miljoner kronor, i spåren av ökad osäkerhet i efterdyningarna av Ukrainakriget och stigande energipriser.

"Givet denna osäkerhet är det svårt att göra prognoser för helåret, men vi anser att vi är välreserverade och de förväntade nettokreditförlusterna kommer därmed sannolikt att ligga kvar på en låg nivå för helåret", skriver Johan Torgeby i rapporten.

Olle Lindström/TT