DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Riksbankstoppen: E-kronan är en framtidsfråga

Cecilia Skingsley, vice riksbankschef Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Digitala valutor blir allt hetare, och frågan om införandet av e-kronor i Sverige ligger nu på Riksbankens bord, säger vice riksbankschefen Cecilia Skingsley till DN.

Runt om i världen har debatten om e-valutor väckts - man talar om e-krona, e-dollar och e-yuan. Cecilia Skingsley tog upp frågan redan för fem år sedan, men bemöttes då med stark skepsis. Idag hon håller fast vid att riksbanken bör även ha pengar i ett format som passar vår tid, som komplement till kontanterna.

Runt om i världen arbetar nu centralbankerna med frågan och för Europeiska centralbanken blir den digitala euron även en fråga om unionens ekonomiska självständighet. För privatpersoner kan de digitala centralbanksvalutorna innebära praktiska fördelar.

– De viktigaste egenskaperna som en e-krona skulle kunna bidra med, det är dels att utgöra någon typ av grundalternativ för någon som inte vill eller kan använda banktjänster. Det andra är motståndskraft. Om det blir störningar, då ska e-kronan löpa i ett annat system, säger Cecilia Skingsley.

DN: ”Exakt hur en framtida e-krona ska fungera och erbjudas till allmänheten är inte bestämt”