DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Regeringen vill skärpa reglerna vid upphandling

Bild: Erik Simander / TT

Regeringen föreslår en lagskärpning där klimatet, människors hälsa och djuromsorg ska beaktas vid offentlig upphandling. Nu skickas förslaget ut på remiss.

Varje år köper den offentliga sektorn varor och tjänster för närmare 800 miljarder kronor, skriver Dagens Juridik.

– Med den här reformen vill vi markera en tydlig inriktning mot en mer resurseffektiv och socialt hållbar offentlig upphandling. Vi vill flytta fokus från juridiken till den goda affären där viktiga samhälls­intressen – såsom klimatet, männi­skors hälsa och djuromsorg – står i fokus, säger civilminister Lena Micko.

Dagens Juridik: Regeringen föreslår nya skärpta regler vid offentlig upphandling