DEN AKUTA ELKRISEN

Nya siffror: Elpriset rusar i söder, sjunker i norr

I södra Sverige har elen blivit 50 procent dyrare i år, jämfört med förra året. I norra Sverige har istället priserna fallit med 25 procent. Avvecklingen av kärnkraften är en av anledningarna till att priserna nu skjutit i höjden, visar siffror från Ekonomifakta.

Elpriserna i Sverige har under lång tid varit väldigt lika i alla delar av landet. Sedan indelningen i elområden 2011 kunde dock priserna börja skilja sig mellan norr och söder. I takt med att kärnkraften har avvecklats har prisskillnaderna blivit allt större.

Förutsättningen för att priserna kan skilja sig åt är att det finns begränsningar i överföringskapaciteten. Om det inte skulle finnas någon begränsning på hur mycket el som kunde överföras skulle priset vara detsamma i hela landet. El kan idag inte lagras i större skala och måste därför produceras och konsumeras i samma ögonblick. Begränsningar i överföringen gör att efterfrågan på el i södra Sverige inte kan mättas genom utbudet av el från norra Sverige.

Det finns flera anledningar till att elpriset nu är högt. En av dem är avvecklingen av kärnkraften. Sedan början av 2000-talet har vi avvecklat ungefär 30 procent av den svenska kärnkraften och tappat en installerad effekt på drygt 3 000 MW.

Under samma tidsperiod har vindkraften byggts ut med 9 900 MW. Det har dock inte hjälpt för att pressa priserna då vidkraften enbart levererar när det blåser. Kärnkraften däremot producerar så länge den är påslagen och inte ur drift för service.

Ekonomifakta: Fortsatt höga elpriser i södra Sverige