DET SVENSKA LANTBRUKET

Nu kommer en krismiljard till bönderna

Det finns ett brett stöd i riksdagen för ett krisstöd till bönderna. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Politik (TT)

Regeringen presenterar nu ett krisstöd till jordbruket i klass med den nödmiljard som bland andra LRF och partier i riksdagen tryckt på för.

Den stora delen är ett ökat stöd med 700 miljoner för att möta de höjda dieselpriserna.

Krisstöd till jordbruket har diskuterats intensivt i riksdagen den senaste tiden.

– Många lantbrukare känner oro både inför nuläget och framtiden , säger finansminister Mikael Damberg (S) på en pressträff tillsammans med landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).

Stödpaketet på 1 miljard kronor är tillfälligt och ingår i vårändringsbudgeten.

Centerpartiet har krävt en nödmiljard till jordbruket, som pressas hårt ekonomiskt på grund av att priserna på viktiga insatsvaror som konstgödsel, el och diesel skjutit i höjden. I riksdagens finansutskott finns ett brett stöd för att någon form av krisstöd behövs till lantbruket. Utskottet arbetar med ett tillkännagivande – uppmaning till regeringen – men har ännu inte fattat något beslut.

Stöd för dieselkostnader

Det stödpaket som regeringen arbetat fram innehåller fördubblat stöd för dieselkostnader, upp från 700 miljoner kronor till uppemot 1,4 miljarder. Men där finns också 300 miljoner avsatta som stöd för lantbrukare och verksamheter som till exempel har fått kraftigt höjda elkostnader.

För dieselkostnader finns redan en inarbetad modell och bedömningen uppges vara att pengar kan betalas ut från den 1 juli. Vad gäller de övriga 300 miljonerna är det oklart när de kan betalas ut.

Miljöpartiet har presenterat ett eget stödpaket till bönderna och vill inte se någon subvention av fossila bränslen.

De borgerliga partierna har sagt sig stödja Centerns idé.

Maria Davidsson/TT

Lars Larsson/TT