Beskedet: Nu blir det enklare att öppna gruvor

Regeringen vill göra det enklare att öppna gruvor i Sverige. Därför ska en utredare se över delar av processen för Natura 2000-tillstånd. ”Det är ett mycket positivt besked”, säger Maria Sunér, vd på Svemin.

Riksdagen i form av M, KD, SD, L och C uppmanade regeringen att se över frågan för ett år sedan. Nu tillsätter regeringen en utredning, rapporterar TT.

Natura 2000-områden är särskilt skyddsklassade områden inom EU och tillstånd krävs för att få etablera till exempel gruvverksamhet där.

Frågan som ska utredas nu är när i tillståndsprocessen som en Natura 2000-prövning ska ske.

Regeringen vill att en Natura 2000-prövningen ska göras i samband med miljöprövningen, alltså inte när man får så kallad bearbetningskoncession för gruvverksamhet, säger Karl-Petter Thorwaldsson, rapporterar TT.

– Det här är ett behov som kommer från branschen väldigt tydligt och någonting som vi hoppas ska göra det mycket enklare för bolagen att få en rättssäker process och att man slipper dubbelarbeta, säger ministern enligt TT.

Maria Sunér, vd på Svemin, välkomnar åtgärden.

– Det är ett mycket positivt besked. Flera projekt har stannat av på grund av oklarheter i hur processen ska bedrivas. Förslaget är mycket bra, utan att miljön på något sätt får stå tillbaka, säger hon, i en kommentar.

Hon är kritisk mot att det tog så lång tid att besluta om förändringen men är mest lättad över att slippa den försvårande praxisen med att ett Natura 2000-tillstånd skulle krävas redan innan en ansökan om bearbetningskoncession kunde göras.

– Vi är lättade att regeringen nu äntligen agerar. En Natura 2000-prövning i ett för tidigt skede blir närmast kosmetisk eftersom den lär behöva göras om i samband med nästa steg, miljöprövningen. Man blev tvungen att göra en stor mängd antaganden om fyndigheten, marken och vattnet. Det påverkade vår status som attraktiv gruvnation på ett klart negativt sätt, säger Maria Sunér.

Uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2023.