DET SVENSKA LANTBRUKET

Mer jordbruksmark ska få odlas

Mark i träda får nu användas för odling. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Mark som är i träda får nu odlas för att säkerställa Sveriges livsmedelsproduktion.

– Det är ett exceptionellt beslut, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).

Regeringen har beslutat att mark som är i träda får användas utan att jordbrukarna förlorar sitt så kallade förgröningsstöd.

– Det beror på det hemska kriget i Ukraina. Det har lett till en kraftig ökning av råvarupriser, som påverkar både utbudet och efterfrågan negativt för jordbruket, säger Anna-Caren Sätherberg och fortsätter:

– Ukraina är också en stor kornbod. Det här är ett förslag som kommit för att säkra produktionen.

Det är EU-kommissionen som beslutat att medlemsländerna nu får införa ett undantag kring träda i förordningen om EU:s direktstöd för jordbrukare.

Drygt 5 procent av Sveriges jordbruksmark ligger i träda. Att marken är i träda betyder att den inte får användas för odling eller som betesmark. Undantaget gäller de trädor som används som så kallad ekologisk fokusareal, vilket totalt är 51 000 hektar.

Tanken är att land i träda ska gynna den biologiska mångfalden. Det kan till exempel handla om att ha ängsmark som gynnar insekter eller häckande fåglar.

Med undantaget får den nu alltså användas både för bete, skörd eller odling.

TT: Hur ser du på risken att det här påverkar den biologiska mångfalden negativt?

– Det är ett av skälen till att vi skickade ut de här bedömningarna på remiss. Alla remissinstanser sa ja. Det är en exceptionell åtgärd för det här särskilda läget som råder nu, och alla förstår det. Det rör ett undantag för ett år, säger Anna-Caren Sätherberg.

Johanna Ekström/TT