DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Mälarenergi kritiseras för upphandling

Mälarenergi anmäls av Konkurrensverket till Förvaltningsrätten för otillåten direktupphandling. Arkivbild. Bild: Pi Frisk/SvD/TT

Samhälle (TT)

Konkurrensverket kritiserar det kommunala bolaget Mälarenergi för ändringar gjorda i ett tidigare ingånget avtal om köp av konsulttjänster.

Det tidigare avtalet, för bland annat strategi- och organisationsutveckling, var en otillåten direktupphandling. Enligt Konkurrensverket är även det nya avtalet en otillåten direktupphandling och skulle därför ha annonserats, skriver Konkurrensverket i ett pressmeddelande.

Mälarenergi slöt i januari 2020 ett ramavtal om konsulttjänster som inte annonserades enligt lagen om offentlig upphandling (LUF). I december samma år slöt bolaget ett nytt avtal med samma leverantör. Det nya avtalet hade samma lydelse som det tidigare, men löptid och uppsägningstid hade ändrats.

Nu vänder sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Uppsala och yrkar att Mälarenergi ska betala 400 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Enligt Mälarenergi är det dock fråga om en sådan ändring av ramavtal som är möjlig att göra enligt ett undantag i LUF.