DEN SVENSKA EKONOMIN

Klas Eklund: ”Jag är rädd för att finanspolitiken vittrar sönder”

”Det finns en grundläggande missuppfattning om att staten ska kompensera mig som medborgare för att ett krig pågår någon annanstans”, säger Nationalekonomen Klas Eklund till DN. Han är orolig att finanspolitiken vittrar sönder ”i ett gytter av löften som inte hänger ihop”.

Visst kan politiker välja ut vissa grupper och låta andra grupper betala för en del av de prioriterade gruppernas ökade kostnader, men de kan inte ”lova till höger och vänster” att alla ska ersättas för kriget, påpekar Klas Eklund, ekonom på advokatbyrån Mannheimer Swartling i en DN-intervju.

– Det är som om människor har glömt att vi lever i en ganska otäck verklighet. Krig gör folk fattigare! Uppstår brist på olja, gas och livsmedel går priserna upp och det blir dyrare att leva.

Efter den svenska ekonomins kollaps i samband med 90-talskrisen var Klas Eklund med och skapade dagens budgetdisciplin, men han är inte emot utgifter utanför budgeten. Han är emot utgifter utanför budgeten som inte gör samhällsnytta, förklarar han.

– Att hysta ut en tusenlapp till alla i landet som äger en bil förbättrar på intet sätt Sveriges energiförsörjning, infrastruktur, utbildningssystem eller klimatomställning.

– Jag är rädd för att finanspolitiken vittrar sönder och samman i ett gytter av löften som inte hänger ihop – långt bortom valet, pandemin och kriget i Ukraina.

Han är orolig för vad som händer med världsekonomin när världen går från fred till krig, från fallande till stigande räntor, från låg inflation till hög och från globalisering till handelskrig och protektionism.

Under 35 år har västvärldens inflation och räntor tryckts ner till rekordlåga nivåer, mycket drivet av Kinas produktion av billiga varor med billig arbetskraft.

Men nu kan det gå mot sitt slut med tanke på att de stora underliggande förändringar som väntas i världsekonomin, när ”just in time-produktion” ersätts av ”just in case-produktion”, enligt Klas Eklund.

– Företag kan inte längre producera olika delar beroende på var det är billigast utan måste i första hand säkra sina leveranser – just in case-produktion, som kostar mer.

Klas Eklund: Det går inte att kompensera folkhushållet för krig