STORMAKTEN KINA

Kinas industri bromsar in

Kinas tillverkningsindustri bromsar in. Arkivbild Bild: Andy Wong AP/TT

Ekonomi (TT-Reuters)

Aktiviteten inom Kinas tillverkningsindustri minskade i september. Därmed sätter industrisektorn i världens näst största ekonomi punkt för ett och ett halvt års tillväxt.

Inköpschefsindex för Kinas tillverkningsindustri i september sjönk till 49,6, enligt Kinas nationella statistikbyrå.

Indexnivån 50 utgör skiljelinjen mellan ökad och minskad aktivitet.

Inbromsningen var oväntat kraftig och förklaras av både utbudsstörningar och minskad efterfrågan, enligt delindex. Snittprognosen bland bedömare låg på en indexnivå 50,1.

Inköpschefsindex för september från den privata kinesiska indexproducenten Caixin, som fokuserar på mindre aktörer inom den kinesiska industrin, steg samtidigt något till 50 – upp från 49,2 i augusti.

Bakom den kinesiska tillverkningsindustrins inbromsning finns många faktorer, däribland pandeminedstängningar av hamnar, halvledarbrist och andra flaskhalsar i industrins värdekedjor. En tuffare kinesisk reglering av stora företag och höga råvarupriser bidrar också till utvecklingen.

Joakim Goksör/TT