DEN AKUTA ELKRISEN

Granskning: Indelningen av elprisområden har omvänd effekt

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Reformen för elprisområden var tänkt att stimulera mer elproduktion i söder – i stället har obalansen mot Norrland ökat kraftigt, visar DN:s granskning.

För tio år sedan delades Sverige ini fyra elområden, SE 1 och 2 i norr och SE 3 och 4 i söder. Meningen var, enligt Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för 2012, att indelningen skulle skapa prissignaler, stimulera ny elproduktion i söder och därmed skapa en utjämning av elpriserna. Men i stället har utvecklingen blivit den omvända.

Den sammanlagda elproduktionen i de två södra elområden har minskat med två procent, i de två norra har den stigit med totalt 35 procent, enligt DN.

Investeringarna i söder hålls tillbaka av flera orsaker. En är den bristande lönsamheten. Under åren har prisskillnader varit historiskt små, i snitt cirka fem öre. Trots rådande elprischock i EU, i spåren av svagare vindar, sämre fyllda vattenmagasin och höga gaspriser, är prissignalerna inte starka nog för investerare i södra Sverige att öka elproduktionen.

Vidare hindras investeringssugna av osäkra tillståndsprocesser och en enorm politisk risk, som kan omfatta nya förbud och subventionerad produktion.

– De små historiska prisskillnaderna är ingen stark investeringssignal för södra Sverige. Samtidigt har det kommit pålagor som minskat lönsamheten, till exempel straffskatten på kraftvärme som har gjort att fjärrvärmeföretagen satsar enbart på hetvattensproduktion, säger Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på energiföretagen till DN.

Dagens Nyheter: Reformen skulle öka elproduktionen i syd – det blev tvärtom