DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Företagen splittrade om framtiden

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Bland företagen finns både de som ser mer positivt på framtiden och de som oroas för sämre tider, visar SEB:s Företagarindikator.

Andelen företagare som ser en ljusning under de kommande tre månaderna ökar från 25 procent till 29 procent samtidigt som andelen negativa företagare ökar från 18 till 21 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling minskar från 54 till 48 procent.

Indikatorn totalt sett ligger i princip stilla jämfört med förra månaden.

– Hösten för med sig ett tuffare ekonomiskt klimat men slår inte igenom fullt ut hos alla. Den här månaden ser vi en allt tydligare splittring i olika företagares framtidssyn. De som verkar inom jordbruk, bygg och reparation utmanas i större utsträckning av höga el- och drivmedelspriser och är därmed betydligt mer pessimistiska. Företagare inom ekonomi och juridik har en mer optimistisk framtidssyn, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande.

SEB: Splittrad framtidstro inför hösten