DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Ekonomin gör hushållen rekorddeppiga

Förtroendet för ekonomin bland svenska hushåll är lägre än under finanskrisen. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

De svenska hushållens förtroende för ekonomin är på rekordlåga nivåer. Deppigast är hushållen med mest pengar.

De svenska hushållens förtroende för ekonomin är på rekordlåga nivåer.

Deppigast är hushållen med mest pengar.

Konjunkturinstitutet, KI:s så kallade barometerindikator, som sammanfattar stämningsläget i hela ekonomin, sjunker. Om än från höga nivåer.

Hushållen är deppigare nu än under finanskrisen.

Rika är deppigare

Hushållens konfidensindikator backar med 5,8 enheter och är nere på 65,5 för juni, vilket är en historiskt låg nivå.

Främst är det hushållens inställning till kapitalvaruinköp respektive förväntningarna på den egna ekonomin som bidrar till nedgången, säger KI:s enhetschef Fredrik Johansson Tormod.

De som är deppigast kring den egna ekonomi om tolv månader, det är framför allt hushåll som har det bättre ställt.

Om man i stället delar upp hushållen i boendeform är det de som bor i småhus eller bostadsrätt som ser mörkast på framtiden.

Det är rimligt. Inflationen har gått upp och det är mycket det som styr tror vi. Och börsen har gått ner, vilket kanske påverkar mer välbeställda hushåll i större utsträckning.

Inte lika deppig helhet

Det ekonomiska läget är inte detsamma som under finanskrisen, säger Johansson Tormod, och att hushållens konfidensindikator sjunker betyder inte att ekonomin som helhet är deppigare.

Vad deppigheten beror på är bara en sammantagen bild som hushållen gör. Då kan kriget i Europa och inflationen, och att man inte vet hur det ska utvecklas, vara de mest tongivande sakerna.

Barometerindikatorn för hela ekonomin, inklusive hushållen och näringslivet, backar med 4,4 enheter i juni. Indikatorn är däremot fortfarande högre än det normala, enligt KI.

Svårare för detaljhandeln

I tisdags meddelade Statistiska centralbyrån, SCB, att detaljhandelns försäljningsvolym minskade i maj. Den nedgången återspeglas även i KI:s barometer.

Detaljhandels konfidensindikator sjönk med 5,7 enheter i juni.

Företagen tror att försäljningen kommer att gå ner under sommaren. Vad det beror på är svårt att säga, det skulle kunna vara inflationen som påverkar, men det kan vi inte svara säkert på tyvärr, säger Johansson Tormod.

Trots de breda nedgångarna i barometern är stämningsläget inom näringslivet fortfarande på höga nivåer.

Företagen vill fortfarande anställa i väldigt hög grad, säger Johansson Tormod.

Martina Karpmyr/TT