DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Här är S nya skatteplan

Bild: Janerik Henriksson/TT

Socialdemokraterna har inga planer på att återinföra värnskatten och ISK-skatten verkar inte bli av. ”Svenskarnas populäraste sparform tycks lämnas ifred", skriver Frida Bratt i en kommentar. Samtidigt flaggar S för andra skatteförändringar.

I partistyrelsens förslag till riktlinjer för S-politiken de kommande åren sägs att ansvaret för att finansiera välfärden "måste bäras mer solidariskt". Där står också att "skatt ska betalas efter bärkraft och beskattningen av kapital bör därför öka".

– Men låt mig vara tydlig med att det inte handlar om att höja skatten för småsparare eller villaägare, sade finansminister Magdalena Andersson på en pressträff innan kongresshandlingarna hade presenterats.

Samtidigt nämnde hon de så kallade 3:12-reglerna som den "lägst hängande frukten". Reglerna gör det mer förmånligt för företagare och delägare att ta ut ersättning i form av utdelning i stället för som lön, eftersom skatten blir betydligt lägre då. Socialdemokraterna menar att reglerna utnyttjas på ett vis som det aldrig var tänkt.

Dock listar styrelsen en rad skatter som det inte kan bli tal om:

Arvs- och gåvoskatterna ska inte återinföras, det finns ingen legitimitet för dem.

Värnskatten på högre inkomster, som partiet gick med på att avskaffa för januariavtalets skull, är inte aktuell att ta ut igen och en skatt på finansiella transaktioner skulle inte fungera.

Inte heller båtskatt är något för S-ledningen.

Fastighetsskatt enligt den tidigare modellen kommer heller inte på fråga, om partistyrelsen får som den vill.

"Den nuvarande fastighetsavgiften är förutsebar och bidrar till välfärden. Avgiftens tak gör att vissa höginkomsttagare inte betalar så mycket som de hade kunnat, skattesystemet ska dock ses som en helhet", skriver partistyrelsen.

Partistyrelsen går inte vidare med förslaget om tak på ISK-konton. Något som tas emot med glädje av Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Hon var med om att starta SK-upproret tidigare i år.

"Jag tolkar hur S partistyrelsen nu väljer att gå vidare med förslagen som att man tagit till sig av den kraftiga opinion mot förslaget på ISK-tak som blossade upp. Över 40 000 svenskar skrev under Rör inte vårt sparande, och det på bara en vecka. Förslaget väckte stor ilska hos vanliga svenskar, som använder ISK för att spara till pensionen eller barnbarnen. En återkommande reaktion var att ett tak vore orättvist. Svenskarnas populäraste sparform tycks lämnas ifred, åtminstone för nu. En lättnad för landets alla sparare”, skriver Frida Bratt i en skriftlig kommentar.