Dieselpriset på rekordnivåer

Dieselpriset har nått rekordnivåer i veckan. En ny lag som infördes 1 augusti är en del av förklaringen. Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/TT

Ekonomi (TT)

Efter sommarens många bilresor brukar både bensinpriset och dieselpriset sjunka till hösten. Så ser det inte ut att bli i år – och en bidragande faktor är en ny lag som infördes 1 augusti.

– Det här är ju inte ett normalår så man kan inte lita på hur det brukar vara, säger Johan G Andersson, vd på branschorganisationen Drivkraft Sverige.

Priset på brent-olja har stigit stadigt i år (+36 procent), men historiskt sett är det inte på några rekordnivåer (-38 procent jämfört med för 10 år sedan). Priset för diesel vid bensinpumpen satte ändå rekord på 17,57 kronor per liter under tisdagen.

"Våra rekommenderade priser för diesel ligger under augusti månad på de högsta nivåerna någonsin", säger Johan Söderberg, chef för drivmedelserbjudandet på Circle K.

Drygt 60 procent av kostnaden för bensin och diesel består av skatter och moms. Resterande del beror i huvudsak på råvarupriser och valutakurser.

Inte ett normalår

– Att priserna är höga nu beror på flera faktorer, bland annat på att efterfrågan har stigit när restriktionerna har börjat släppas och trafiken ökar igen. Vi har ett relativt högt oljepris just nu. Den tredje faktorn är den nya reduktionsplikten som trädde i kraft 1 augusti, säger Johan G Andersson.

Reduktionsplikten går ut på att reducera växthusgasutsläppen från fossila drivmedel genom att blanda ut dem med förnybara biodrivmedel. På så vis släpps mindre växthusgaser ut per förbrukad liter bensin eller diesel.

Reduktionsplikten infördes 2018, men byttes ut 1 augusti i år till en mer ambitiös lag med tydliga mål om utsläppsreduktion till år 2030.

"Reduktionsmålet för diesel ökade då från 21 procent till 26 procent. De ökade kraven på CO2-reduktion innebär att vi måste blanda in mer förnybara drivmedel, vilka har en högre kostnad än fossil diesel. Därför höjdes dieselpriset med 75 öre den 2 augusti", säger Johan Söderberg på Circle K.

Fram till år 2030 ska utsläppen från fossil diesel ha minskat med 66 procent genom att blanda ut den med förnybara biodrivmedel.

Ambitionen för bensin är att utsläppen ska minska 28 procent till år 2030. Reduktionsplikten för bensin är i dag 6 procent och bensinpriset ligger cirka 50 öre under det högsta slutpriset som satts hos bensinstationskedjan Circle K.

Svårt att sia om framtiden

Om biobränslen är fortsatt dyrare än fossila bränslen kommer reduktionsplikten innebära stegrande priser fram till år 2030. Även skattenivåer, råoljepriset och valutakurser har stor inverkan.

– Nu ser det ut som att efterfrågan åter sjunker eftersom man infört restriktioner runt om i världen, och det påverkar oljepriset och trycker ned det igen. Samtidigt har OPEC öppnat kranarna på uppmaning av USA vilket gjort att oljepriset stabiliserats under 70 dollar, säger Johan G Andersson på Drivkraft Sverige.

Om allt annat är lika kommer reduktionsplikten göra att priset på både bensin och diesel ökar igen vid årsskiftet.

– De nya nivåerna för reduktionsplikt träder i kraft 1 januari 2022, det är ett datum att hålla i minnet för när man kan vänta sig nästa prisuppgång.

Tea Oscarsson/TT

Fakta

Följande priser kommer från Circle K, och är avlästa den 24 augusti klockan 14:00.

Blyfri bensin 95: 16,49 kronor/liter

Blyfri bensin 98: 17,29 kronor/liter

Blyfri bensin 98 (milesPLUS): 17,59 kronor/liter

Diesel: 17,57 kronor/liter

Diesel (milesPLUS): 18,16 kronor/liter

Syntetisk diesel (HVO100): 18,47 kronor/liter

Fordonsgas (CNG): 19,09 kronor/kg

Etanol (E85): 12,79 kronor/liter.

Källa: Circle K