RÄNTAN OCH INFLATIONEN

SEB: Räntan kan sänkas i juni

Riksbankschef Erik Thedéen och hans direktion räknar med att det kan bli två sänkningar av styrräntan till i år, under andra halvåret, ned till 3,25 procent – om inflationsprognosen håller. Bild: Henrik Montgomery/TT

Ekonomi (TT)

Riksbanken sänker styrräntan igen först i augusti, enligt en färsk prognos i en rapport från storbanken SEB:s ekonomer.

Men det kan bli redan i juni, resonerar de.

"En sänkning i juni kan inte uteslutas men kräver att inflationen blir lägre i maj än i vår nuvarande prognos", skriver de i en ny upplaga av rapportserien Ögat.

"Svensk inflation överraskade på nedsidan i april och om trenden fortsätter riskerar inflationen i alla fall tillfälligt hamna under målet", tillägger de.

För helåret räknar SEB:s ekonomer med totalt fyra räntesänkningar från Riksbanken, om man räknar in den första sänkningen på åtta år i början av maj. Det skulle ge en styrränta på 3,00 procent i slutet av året.

För att det ska bli en räntesänkning i juni tror SEB:s ekonomer att det behövs ännu en överraskning på nedåtsidan när det gäller svensk inflation.

Fokus ligger på den underliggande inflationen.

"Om KPIF exklusive energi överraskar på nedsidan jämfört med vår prognos i maj finns det en möjlighet till en sänkning i juni", skriver de.

KPIF-inflationen exklusive energi låg på 2,9 procent i april.

I penningmarknadens prissättning ligger sannolikheten för en sänkning av styrräntan i juni på lite drygt 30 procent.

"Vi anser att detta är rimligt", skriver SEB:s ekonomer.

Joakim Goksör/TT

Fakta

Skulle boräntorna hänga med styrräntan ned 1 procentenhet drar det ned räntekostnaden för ett bolån på tre miljoner med 30 000 kronor per år eller 2 500 kronor per månad, om man bortser från ränteavdragets effekter.

Riksbankens så kallade räntebana pekar på två sänkningar av styrräntan till i år, ned till 3,25 procent, efter den första sänkningen på över åtta år i början av maj.

SEB:s ekonomer räknar med tre sänkningar till, ned till 3,00 procent. Andra bedömare tror att det kan bli ännu mer. Nordeas ekonomer räknar med fem sänkningar till i år.