RÄNTAN OCH INFLATIONEN

Svantesson: ”Ser möjlighet att börja växa”

Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Bild: Samuel Steén/TT

När regeringens vårbudget läggs fram nästa blir det lite lösare tyglar. ”Nu när inflationen kommer ner ser jag en möjlighet att börja växla över och bedriva en mer normal konjunkturpolitik”, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) till DN.

Inflationen har sjunkit till 2,5 procent i februari enligt Riksbankens målindex KPIF. Elisabeth Svantesson menar att den sista ronden inte är vunnen.

– Det finns fortfarande risker, men vi bedömer ju att vi når målnivån i år, säger hon till Dagens Nyheter.

Om en dryg vecka läggs vårbudgeten fram och enligt henne blir det då lite lösare tyglar.

– Det har varit viktigt för mig att inte ha en expansiv politik som driver på inflationen. Men nu när inflationen kommer ner ser jag en möjlighet att börja växla över och bedriva en mer normal konjunkturpolitik.

Och nog finns det saker att ta tag i. Inte minst räknar Svenskt Näringsliv med att underhållsskulden på svenska vägar och järnvägar har ökat från 59 till 119 miljarder sedan 2015.

– Vi har en enorm underhållsskuld i infrastrukturen till exempel. Det handlar samtidigt om utbildningssystem, skatter och energisystem. Ska vi klara av utmaningarna framåt, då är det tillväxt som gäller, säger hon till DN.

”Det råder stor efterfrågan på råvaror.”

Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna, menar att högre tillväxt i produktiviteten gör det möjligt att satsa på välfärd och ökat välstånd.

– För att åstadkomma en ökad tillväxt behöver många saker komma på plats och ofta samtidigt. Ett exempel är investeringarna som drivs av den gröna omställningen som kan ge ökad tillväxt. Vi ser att regeringen nu satsar på att effektivisera tillståndsprocesserna för bland annat gruvnäringen i den kommande budgeten. Det är avgörande för att inte tappa tempo i den gröna omställningen eller halka efter i exporten. Det råder stor efterfrågan på råvaror, säger hon till TN.

Snabbare tillståndsprocesser och en säkrad el- och kompetensförsörjning är faktorer som måste till och som hänger ihop för att lyckas med den gröna omställningen, betonar Kerstin Hallsten.

– Om kompetensbehovet inte kan lösas har man inte så stor glädje av att de andra delarna är på plats. Detta är vår önskan och förhoppning på inriktningen av den ekonomiska politiken framöver.

Dagens Nyheter: ”Elisabeth Svantesson: Högre tillväxt löser Sveriges stora investeringsbehov”