DEBATTEN OM OFFENTLIGT SLÖSERI

Kritikstorm: Kommunen la miljoner på padelbollar och presenter – ”Vansinnigt”

Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv och Christian Ekström, vd på Skattebetalarna. Bild: Janerik Henriksson / TT, Mostphotos, Stina Stjernkvist / TT, Pressbild

Skatte- och upphandlingsexperter rasar efter P4 Örebros avslöjanden om det kommunala bolaget Falabs vidlyftiga inköp av padelbollar, presentartiklar och högtalare. ”Tyvärr är det här inget unikt fall”, säger Ellen Hausel Heldahl till TN.

Nyligen avslöjade P4 Örebro att det kommunala bostadsbolaget Falab i Lindesberg har köpt in högtalare och golf- och padelbollar för närmare en halv miljon kronor. Totalt ska bolaget ha spenderat runt fyra miljoner kronor på profil-och presentreklam de senaste åren. Skattebetalarnas vd Christian Ekström betraktar det som klassiskt exempel på offentligt slöseri.

– Det verkar ju helt vansinnigt. I slutändan ska bolaget verka i kommuninvånarnas nytta och jag har svårt att se hur så många padel- och golfbollar kommer att generera mer affärer eller stärka varumärket, säger han till TN.

Christian Ekström, vd på Skattebetalarna.

P4 Örebro visar också att flera av de granskade fakturorna saknar information om vad som har köpts in och till vem.

– Det här är ju oerhört allvarligt. Det skulle ju kunna röra sig om korruption eller till och med trolöshet mot huvudman om det är så att personer som har anlitats för att sälja vardagstjänster, att företaget inte har F-skattsedel eller att den som har beställt är i jävsituation, säger Christian Ekström.

I tidigare granskningar av P4 Örebro ska bolaget också har gjort frikostiga inköp av alkohol till sina anställda med stöd av egen representationspolicy. Även det visar på dåligt omdöme, anser Christian Ekström.

– Även om man jobbar i offentlig sektor är det rimligt att personal får äta julbord och ta en snaps. Men man kanske inte behöver ta i från knäna när det handlar om skattebetalarnas pengar, säger Christian Ekström.

Det brännande frågan är om hur ansvariga politiker väljer att gå till botten med det här, menar han.

– Även om det inte skulle vara frågan om något brottsligt eller något korrupt så är det ju likväl oerhört märkligt beteende av en politiskt ägd och styrd verksamhet. Det är inte bara ett slöseri av skattebetalarnas pengar. Det urholkar också förtroendet för den offentliga sektorn. Om jag hade suttit i kommunstyrelsen eller i bolagsledningen för det här bolaget i Lindesberg, hade jag omedelbart rett ut det här, säger han.

Ellen Hausel Heldahl, jurist och expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Han får medhåll av Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv.

– Det här är ett exempel på dålig förvaltningskultur. Det handlar om ett kommunalt bolag som ska förhålla sig till de regler och värdegrunder som gäller för allmänna kommuner, regioner och stat. Man borde veta bättre, säger hon.

Den här typen incidenter skadar tilltron till offentlig verksamhet, vilket är olyckligt, menar hon.

– Om det handlar om otillåtna direktupphandlingar är det ett fall för Konkurrensverkets tillsynsansvar.

Ellen Hausel Heldahl är aktuell med en ny rapport som visar på ett utbrett problem av slöseri av offentliga skattemedel via upphandlingar.

– Tyvärr är det här är inget unikt fall. Historiskt sett har det skett många oegentligheter och skandaler hos kommunala bolag. Det här kräver en mycket större vaksamhet och medvetenhet framöver. I rapporten betonar vi därför behovet av att få till en professionell kommunal revision, säger hon.

Vd bemöter kritiken

I ett mejlsvar från Falabs vd Roger Sixtensson radar han upp flera klargöranden. Det ena är att beloppet framstår ett högre än vad det är då Falab lyfter momsen.

Vidare skriver han att de inköpta profilkläderna är nödvändiga arbetskläder och ligger inom ramen för en direktupphandling.

"I denna fråga har vi inlett en utredning med externa jurister för att säkerställa att direktupphandlingarna legat inom tillåtna gränser".

Inköpen av golf- och padelbollar hör till marknadsföringsstrategin att synliggöra firmanamnet på en konkurrensutsatt marknad.

"Det är vår bedömning att kostnaden för dessa ”give-aways” står i proportion till marknadsföringsvärdet och är i enlighet med gällande regelverk".

Han tillägger att under den tidsperiod som bolaget har granskats drabbades verksamheten av pandemins effekter varpå bolaget har satsat extra på personalomvårdnad inom given budget.

Avslutningsvis avser bolaget vända på alla stenar och rätta till eventuella oegentligheter.

"Om den granskning som vi själva kommer att genomföra skulle visa att vi har agerat felaktigt kommer vi naturligtvis att rätta detta. Men stor omtanke om personalen kommer fortsatt att prioriteras för att våra hyresgäster skall mötas av engagerade och kunniga medarbetare samt att Fastigheter i Linde AB skall framstå som en attraktiv arbetsgivare."

TN har sökt Kommunstyrelsens ordförande i Lindesberg för en kommentar.