ENERGIPOLITIK

Stark kritik mot nationalistisk energipolitik

Bild: Johan Nilsson/TT

Elhandeln mellan Europas länder bör utvecklas, inte begränsas. Det menar nationalekonomerna Pär Holmberg och Thomas Tangerås i en ny SNS-rapport, rapporterar Energinyheter.

Rapportförfattarna menar att det finns kortsiktiga vinster att göra genom en nationalistisk energipolitik, men att det långsiktigt är mer gynnsamt med mer elhandel mellan länderna. De kritiserar därför att både nuvarande regering och den förra valt att stoppa en ny elkabel till Tyskland.

– Visst fick de höga kostnaderna för elproduktion med fossila bränslen på kontinenten stort genomslag på elpriserna i södra Sverige under energikrisen 2022. Men samtidigt bidrog elhandeln över gränserna till att inga europeiska konsumenter behövde kopplas bort från elnätet, säger Pär Holmberg, docent i nationalekonomi, till Energinyheter.

– Nationalistisk energipolitik riskerar att leda helt fel. För att klara energiomställningen och försörjningstryggheten måste elnätet byggas ut och möjligheterna till elhandel med andra länder öka. Då bör marknaden också få bättre möjligheter att fungera utan för stora inslag av politisk styrning, säger Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi.

Energinyheter: Ny SNS-rapport: Nationalistisk energipolitik riskerar att leda fel