KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Regeringen stoppar klimatprojekt – nu kan Boliden överge Sverige

Bild: Henrik Montgomery/TT

Flera tusen nya jobb och större tillgång till koppar som behövs för klimatomställningen. Det hade Boliden kunnat skapa i Älvsbyn – men regeringen sätter käppar i hjulet. Andra företag har redan valt bort Sverige på grund av krånglet och snart kan det anrika svenska metallföretaget välja att gå samma väg.

Sedan 2014 för metallföretaget Boliden, som har gruvor och smältverk, en kamp mot myndigheterna för att få starta en koppargruva i Laver i Älvsbyns kommun i Norrbotten.

Gruvan skulle kunna skapa flera tusen nya jobb och ge Älvsbyn förnyat hopp efter att i augusti förra året ha drabbats hårt när Polarbröds fabrik brann ner och 131 anställda miste sina jobb.

Men så verkar det inte bli eftersom beskedet som Boliden fick i det senaste ärendet i frågan, som då hade legat på regeringens bord i fyra år, blev ett nej.

”Vi ska söka tillstånd för något som vi inte riktigt vet hur det ska se ut. Regeringen krånglar till det”

Den ansökan som Boliden har lämnat in är en så kallad bearbetningskoncession. Den innebär att rätten till mineralerna överförs från staten till bolaget om en gruva efter ytterligare prospektering och undersökningar kan komma igång.

Enligt beslutet som kom i december måste Boliden söka ett så kallat Natura 2000-tillstånd innan en bearbetningskoncession kan beviljas. Men det är något som lika gärna hade kunnat göras senare i processen inför att miljövillkoren ska fastställas, enligt Klas Nilsson, kommunikationsdirektör på Boliden.

Boliden har redan gjort en miljökonsekvensbeskrivning som ingår i ansökan om bearbetningskoncession. Nästa steg för företaget är att studera fyndigheten mer i detalj för att kunna designa en verksamhet och därefter söka tillstånd för den, förklarar han.

– Istället begär regeringen att vi ska söka tillstånd för något som vi inte riktigt vet hur det ska se ut vilket blir bakvänt. Det hade varit mycket bättre att samla Natura2000-tillståndet med miljöprövningen.

Nu överklagar Boliden regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen för att få till en prövning av om regeringen följde lagen när den sade nej till bolagets gruvplaner i Älvsbyns kommun.

Stor betydelse för klimatomställningen

Att Lavergruvan är en kopparfyndighet gör det ännu viktigare att öppna den eftersom koppar är en metall som har stor betydelse för klimatomställningen. All el leds med koppar, allt från bilar till vindkraftverk och industrier som drivs med el, och eftersom Europa idag är kraftigt underförsörjt med koppar är marknaden enorm, poängterar Klas Nilsson.

– 80 procent av all koppar importeras, främst från Sydamerika. Men när vi väl hittar koppar i Sverige som skulle kunna förbättra den interna kopparförsörjningen, så krånglar regeringen till det istället.

Hittills har Boliden lagt drygt hundra miljoner på Lavergruvan. Om företaget i slutänden fattar beslut om en gruva innebär det en investering på långt över tio miljarder i Älvsbyn.

– Men har vi inte ens rätt till mineralerna så skapar det stor osäkerhet och det är något som investeringar i den storleken sällan mår bra av. Alla Natura 2000-utredningar ska naturligtvis göras men utan någon som helst trygghet är det utmanande för oss att gå vidare.

”Stannar det av i Sverige kan vi inte sitta med armarna i kors och hoppas på att det löser sig. Då måste vi titta i andra länder”

Oförutsägbara och långdragna tillståndsprocesser hindrar utvecklingen för gruvnäringen, enligt Klas Nilsson. I andra länder är kraven på vad som ska uppfyllas för att få ett tillstånd tydligare.

– I Sverige kommer det hela tiden nya frågor och nya krav förs in från olika håll efter hand. Till slut går de inte att uppfylla. Det blir en myrstack av olika myndighetskrav som inte är vägda mot varandra. Systemet kortsluter sig självt när ingen tar ansvar för helheten.

Konsekvensen blir att Boliden inte är främmande för att i stället expandera i andra länder där systemet fungerar bättre.

– Gruvnäringen bygger på investeringar av enorma belopp i befintlig eller ny verksamhet för att hitta och utvinna mineraler. Stannar det av i Sverige kan vi inte sitta med armarna i kors och hoppas på att det löser sig. Då måste vi titta i andra länder, säger Klas Nilsson.

Andra har redan lämnat Sverige

Men Boliden är långt ifrån enda exemplet på när regelkrångel och utdragna myndighetsprocesser sätter käppar i hjulet för expansionen i norr. Före jul stod det också klart att Boden har förlorat en stor etablering på grund av länsstyrelsens otydlighet kring tidplanen för tillståndsprocesserna.

Det gällde företaget Critical Metals som via sitt svenska dotterbolag Risab ville bygga en processanläggning för att utvinna metallen vanadin ur restprodukter från stålframställning, rapporterar NSD, Norrländska Socialdemokraten.

Men företaget valde alltså bort Boden och etablerar sig nu i finska Björneborg i stället.

De främsta faktorerna bakom beslutet uppges vara att anläggningen kan placeras vid en järnväg och hamn men också att företaget inte fick en tydlig tidplan för arbetet med tillståndsprocesserna i Norrbotten.

I Finland fick företaget däremot en mycket tydlig tidplan, enligt Claes Nordmark, ordförande för Norrbottens kommuner.

– Tid är en avgörande faktor. Utan tydliga besked blir det en osäkerhetsfaktor, säger han till NSD.

– Med en tydlig tidplan hade jobben kunnat hamna här i stället.

Tidningen Näringslivet söker näringsminister Ibrahim Baylan för en kommentar.