DEBATTEN OM OFFENTLIGT SLÖSERI

Debatt: Stoppa skattehöjningen – eller gå miste om statligt bidrag

Lena Furmark och Anders Morin, ansvariga för välfärdspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv. Bild: Stefan Tell / Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Många kommuner har gått med stora överskott, men inte sparat till bistrare tider. Det menar Anders Morin och Lena Furmark på Svenskt Näringsliv. I en debattartikel i Dagens Samhälle föreslår de att höjd kommunalskatt ska kunna medföra sänkta statsbidrag.

Flera kommuner har höjt skatterna för att möta den ekonomiska krisen och risken är att trenden fortsätter, trots att höjda skatter inte är någon garanti för välfärd och service utan lika gärna kan innebära en risk för minskade intäkter eftersom incitamenten för arbetande och företagare minskar.

Det anser Anders Morin och Lena Furmark, ansvarig för välfärdspolitik respektive välfärdsexpert på Svenskt Näringsliv, som i en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle lyfter fram vikten av ökad effektivitet i kommunerna. I artikeln listar de dessutom ett antal förslag. Bland annat vill de se en bonus till kommuner som ligger i framkant när det kommer till effektivitet, samt ett ”tillfälligt mjukt kommunalt skattestopp”, som innebär att kommuner som höjer skatten ska få sänkta statsbidrag.

”Debatten om kommunernas ekonomi borde handla mindre om ökade resurser och mer om möjligheterna till effektivisering. Nu behöver både kommunerna och staten arbeta för en smartare ekonomisk styrning”, skriver de i artikeln.

Dagens Samhälle: ”Inför ett tillfälligt mjukt kommunalt skattestopp”