FRIHANDELNS FRAMTID

Här är Sveriges nya handelsstrategi: ”Gå från dokument till handling”

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, och Johan Forsell, bistånds- och utrikeshandelsminister. Bild: Kate Gabor, Jonas Ekströmer/TT

I en ny handelsstrategi riktas fokus mot forskning, omställning och konkurrenskraft. Samtidigt får Svenska institutet i uppdrag att arbeta med en "faktabaserad och positiv" Sverigebild. ”Det är mycket välkommet med en ambitiös handelsstrategi”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Regeringen presenterar en ny strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft. Den förra strategin kom 2015, och enligt bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) är det mycket som har hänt sedan dess.

Han nämner pandemin, kriget i Ukraina och geopolitiken generellt.

Strategin är omfattande, med sjuttio olika delmål, och inkluderar bland annat forskning och utveckling, grön och digital omställning och förbättrade möjligheter att attrahera kvalificerad arbetskraft.

"Gott renommé"

Regeringen vill också utveckla arbetet med en "faktabaserad och positiv" Sverigebild, både för att stärka svenska företags konkurrenskraft och motståndskraften mot desinformation.

Därför ska Svenska institutet få ett särskilt uppdrag att jobba med hur Sverige ses utomlands.

– Frågan om Sverigebilden är viktig, Sverige har ett väldigt gott renommé inte minst inom grön och digital omställning. Det hjälper svenska företag. Men vi har också sett exempel på när felaktigheter sprids, och då kan det gå med blixtens hastighet. Då kan det ge en effekt för vissa företag, säger Johan Forssell.

Han nämner till exempel koranbränningarna och kampanjen mot svensk socialtjänst.

– Någon gör något på ett torg i Stockholm, och så leder det till en demonstration tusen mil härifrån en dag senare, säger han och fortsätter:

– Många av våra svenska företag är förknippade med det svenska varumärket, vissa använder till och med svenska flaggan i sin kommunikation. Hittills har det mest varit positivt, och jag tror att det kommer fortsätta att vara så i stort, men på vissa marknader har det gett en negativ påverkan.

”Nu gäller det att strategin går från dokument till handling.”

Strategin ska även inkludera bland annat forskning och utveckling, grön och digital omställning och förbättrade möjligheter att attrahera kvalificerad arbetskraft.

– I den komplicerade geopolitiska verklighet svenska företag navigerar idag, med eskalerande konflikter, ökande protektionism globalt och handelshinder både inom och utanför EU är det mycket välkommet med en ambitiös handelsstrategi. Sverige behöver bygga på våra styrkor och de är många, inte minst inom innovativa långsiktiga lösningar i den tekniska och gröna omställningen. Men nu gäller det att strategin går från dokument till handling, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Den nya strategin var ämnet för ett handelsmingel som Svenskt Näringsliv arrangerade under gårdagen. Under minglet fick deltagarna en presentation av regeringens nya utrikeshandelsstrategi av utrikeshandelsminister Johan Forsell. Närvarade gjorde bland andra Anna Stellinger och flera företag som gav kommentarer på regeringens strategi.

Förutom Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval och Åsa Bergman, VD och koncernchef för Sweco, deltog också Adam Brånby, ägare av klädmärket Woolpower, i samtalet för att ge sin syn på vad små och mellanstora företag behöver.

– Frihandelsavtal är otroligt viktiga för oss som småföretagare. När vi kan handla på samma villkor med stora aktörer så gynnas vi otroligt mycket. Vi vill se ännu mer fokus på frihandel, sade han.

Asien fortsatt viktigt

En annan prioritering som regeringen pekar ut i handelsstrategin är en satsning mot Asien, som anses vara den region som kommer att växa snabbast.

Enligt Johan Forssell fortsätter Kina att vara ett viktigt land för Sverige, men andra asiatiska länder seglar också upp, som Vietnam, Thailand, Indonesien och Indien.

Planen är att handelsstrategin ska gälla fram till 2030, med en avrapportering genom en oberoende utredning 2026.

Johanna Ekström/TT

Anja Haglund/TT

Utrikeshandelsstrategins huvudsakliga mål:

  • Stärka Sverigebilden
  • Öka svenskt export och närvaro på internationella marknader, särskilt Asien eftersom där finns en särskild stark tillväxt
  • Använda världsledande svenska företag för att återställa Ukraina
  • Använda Sverige för den gröna omställningen och digitaliseringen
  • Synergier mellan handel och bistånd