De jobbar mindre på distans – förvånar forskare

Att jobba hemifrån är mindre populärt hos 18 till 25-åringar. Arkivbild. Bild: Isabell Höjman/TT

Ekonomi (TT)

De yngsta på arbetsmarknaden är minst intresserade av att jobba hemifrån, visar en ny undersökning. Desto viktigare är distansarbete för de äldre.

I dag jobbar kontorsarbetare i genomsnitt hemma 1,8 dagar per vecka, enligt en ny undersökning från forskningsinstitutet Ratio, som forskar om arbetsmarknaden.

De yngsta kontorsarbetarna i åldern 18 till 25 jobbade hemifrån mindre än genomsnittet – 1,2 dagar. De äldre 49 till 64 år tillbringade mer tid hemma, två dagar.

Det är oväntat att de yngsta i högre utsträckning föredrar att jobba på plats jämfört med de äldre, enligt Jonas Grafström som är nationalekonom och forskare på Ratio.

– Det kan vara en fördom men utifrån vad man har läst i media får man bilden av att unga är teknologiska nomader som tar distansarbete med en klackspark – men det verkar inte vara så, säger han.

Nätverkande en faktor

Detta beror troligtvis på att många unga vill lära sig mer på plats, vilket är viktigt i början av karriären, fortsätter Jonas Grafström. Andra skäl kan vara nätverkande och att lämna små lägenheter som ofta inte är så roliga att jobba hemma i.

– De som är hemma är inte riktigt med på samma sätt och kanske inte blir befordrade lika snabbt. Yngre känner kanske ett större behov av att bevisa sig, säger Jonas Grafström.

Att kunna jobba på distans har blivit betydligt viktigare för arbetssökande generellt i Sverige, visar undersökningen. 40 procent skulle tacka nej eller vara tveksamma till ett jobb där distansarbete inte erbjuds. I Stockholmsregionen är den siffran ännu högre, över hälften skulle rata ett jobb där man endast måste vara på plats.

– I situationen att någon är kompetent och får välja mellan två jobb blir det en ganska stor ekonomisk fördel att jobba hemma, med pendlingstid- och kostnader, säger Jonas Grafström.

Viktigare för äldre

Här finns det också en stor skillnad mellan yngre och äldre. Ju äldre folk var desto större sannolikhet att man skulle tacka nej till jobberbjudandet.

Inom åldersgruppen 18 till 25 år kunde 77 procent tänka sig att arbeta på en arbetsplats som inte erbjuder möjligheter till distansarbete. I åldersgruppen 26 till 35 år är motsvarande siffra runt 60 procent. För resterande, kontorsarbetare upp till 64 år, är samma andel under 50 procent.

– Av de absolut yngsta skulle i princip alla tacka ja till ett jobb även om det inte erbjöds distansarbete, säger Jonas Grafström.

Pandemin har, och kommer troligen fortsätta, att sätta sina spår på arbetsmarknaden, enligt Jonas Grafström.

– Det har blivit svårare att rekrytera för arbetsgivare som inte erbjuder distansarbete, säger han.

Beata Wallsten/TT

Fakta

Undersökningen gjordes i april 2022. Svarsfrekvensen var 1 000 kontorsarbetare – med datorn som huvudsakligt arbetsredskap – i hela landet. Enligt Ratio kan urvalet anses representativt och beskriver tendenser på arbetsmarknaden.

77 procent av åldersgruppen 18 till 25 år svarade "Ja, absolut" eller "Ja, troligen" på frågan om de skulle kunna tänka sig att arbeta på en arbetsplats som inte erbjuder någon möjlighet till distansarbete.

I åldersgruppen 26 till 35 år minskar motsvarande siffra till runt 60 procent. För gruppen 36 till 64 år sjönk andelen till under 50 procent.

Yngre valde i större utsträckning än äldre att jobba på kontoret i stället för hemma. Detta för att träffa kollegor, separera privat- och arbetsliv och för snabbare och enklare kommunikation med kollegor.

Källa: Ratio