KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Storföretag: Dags att fasa ut fossila bränslen

Oljechefen Sultan Ahmed al-Jaber leder årets klimattoppmöte COP28 i Dubai. Arkivbild. Bild: Kamran Jebreili/AP/TT

Klimat (TT)

Ta itu med roten till klimatförändringen och sluta använda fossila bränslen.

Det uppmanar omkring 130 företag – däribland Ikea, Volvo, Heineken, Ebay och Astra Zeneca – världsledarna inför klimattoppmötet COP28.

När företrädare för närmare 200 länder möts i Dubai för FN-toppmötet COP28 senare i år måste de ta itu med klimatförändringens primära orsak: förbränningen av fossila bränslen. Det skriver omkring 130 företag, som tillsammans står för globala årliga intäkter på närmare en biljon USA-dollar, i ett öppet brev till världens ledare.

Framtiden för fossila bränslen väntas bli en laddad fråga i Dubai, eftersom många länder vill se ett avtal om just utfasning av användandet av olja, kol och naturgas. Men länder som har allt att vinna på motsatsen kan komma att sätta käppar i hjulet.

Vill se utfasning

Företagen som har skrivit under brevet, däribland Nestlé, Unilever, Volvo Cars, Alfa Laval, H2 Green Steel och Ebay, varnar för att de "känner av effekterna och kostnaderna av ökande extrema väderhändelser till följd av klimatförändringarna".

De ingår i en allians som kallar sig "We Mean Business Coalition" och efterlyser halverade utsläpp av växthusgaser och utfasning av användningen av fossila bränslen där utsläppen inte hanteras (”unabated fossil fuels”) till 2030.

"Vi vet att utfasningen av fossila bränslen är den enda vägen framåt om vi ska begränsa den globala uppvärmningen och skydda människor från klimatkatastrofer. Men företagen kan inte göra det ensamma", skriver Anders Kärrberg, global hållbarhetschef på Volvo Cars, i en kommentar till brevet.

"Politiskt ansvar"

Världen måste lämna klimatskadliga fossila bränslen bakom sig, men frågan är hur och när, menar Jesper Brodin som är vd för Ingka Group som driver de flesta Ikeavaruhus runt om i världen.

– Vi är en stor sammanslutning av företagsledare som ber våra (världens) ledare att ta politiskt ansvar. Vi skulle vilja se ett avtal (om att fasa ut fossila bränslen), säger han till Financial Times.

Sofia Eriksson/TT

Fakta

Kol, bensin, diesel och naturgas är exempel på fossila bränslen. De är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringen.

Fossila bränslen består av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund. De är rester från små vattendjur och växter som har dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar under miljontals år. Genom att utsättas för ökande tryck och temperatur har de sakta omvandlats till kol, olja och gas.

Nybildning av fossila bränslen sker fortfarande, dock mycket långsamt jämfört med den takt i vilken det moderna industrisamhället förbrukar de långtidslagrade fossila bränslena.

Vid all förbränning bildas koldioxid, som bidrar till växthuseffekten. Koldioxidutsläppen skiljer sig åt mellan olika bränslen. Förbränning av kol ger upphov till högre utsläpp av koldioxid per energienhet än förbränning av olja och oljeprodukter som bensin och diesel.

Källa: Nationalencyklopedin, Naturvårdsverket