KLIMATOMSTÄLLNINGEN

EU-länder överens om regler för bilutsläpp

Handels- och biståndsminister Johan Forssell (M) på väg in till måndagens EU-möte i Bryssel. Bild: Wiktor Nummelin/TT

EU (TT:s korrespondent)

EU:s medlemsländer är överens om sin syn på nya utsläppsregler för både lätta och tunga fordon.

Bra kompromiss, tycker Sverige.

Trots tvekan från Tyskland och klara nej från bland annat Danmark, Nederländerna och Luxemburg kan EU-ländernas inremarknadsministrar samla sig kring en gemensam hållning om de så kallade Euro 7-reglerna.

– Det är en bra kompromiss som har gjorts, säger utrikeshandel- och biståndsminister Johan Forssell (M) som representerar Sverige inne på måndagens avgörande möte i Bryssel.

– Det handlar om att hitta en balans både mellan vikten av att ha tuffa utsläppskrav och klara den gröna omställningen, samtidigt som vi också måste se till kostnaderna och hur vi använder våra resurser på bästa sätt.

"Räcker inte"

Kritikerna talar visserligen om ett förslag som urvattnats rejält i förhandlingarna sedan kommissionen lade fram det i fjol höstas.

– Det här räcker inte för att garantera lägre utsläpp, anser exempelvis Nederländernas ekonomi- och klimatminister Micky Adriaansens på mötet.

De nya Euro 7-kraven är tänkta att ersätta nuvarande krav för såväl bilar och skåpbilar som lastbilar och bussar. Reglerna ska gälla oavsett om fordonen drivs med bensin, diesel eller el.

Redan 2025?

Nytt är att gränsvärden nu också sätts för utsläppen från bromsar och mikroplaster från däck. Dessutom ingår krav på längre hållbarhet för batterier till elbilar och mer effektiva utsläppstester, under mer olika körförhållanden.

Förslaget går nu vidare för sedvanliga slutförhandlingar med EU-parlamentet innan de nya reglerna kan spikas definitivt. EU-kommissionens ursprungstanke är att kraven ska börja gälla från den 1 juli 2025 för bilar och skåpbilar och från den 1 juli 2027 för lastbilar och bussar.

Wiktor Nummelin/TT