DEN SVENSKA EKONOMIN

Thedéen: Kronan kommer att stärkas

Riksbankschef Erik Thedéen räknar med att kronan återhämtar sig från de historiska bottennivåerna på senare tid. Arkivbild Bild: Jonas Ekströmer/TT

Ekonomi (TT)

Den svaga kronan kommer att stärkas, enligt riksbankschefen Erik Thedéen.

"Sveriges ekonomi är i grunden god och välskött. Det talar för att växelkursen på sikt kommer att stärkas", säger han i ett tal enligt ett pressmeddelande från Riksbanken.

Kronan – som blivit en slagpåse på valutamarknaden i samband med inflations- och räntechocken – har sedan årsskiftet tappat 7-8 procent mot både dollarn och euron och slog nytt historiskt bottenrekord mot euron i måndags på 12 kronor.

Försvårar inflationsbekämpningen

Kronförsvagningen gör svenskar fattigare och försvårar dessutom Riksbankens inflationsbekämpning, då en svagare krona skapar inflationsimpulser in i svensk ekonomi från importen av varor och tjänster som prissätts i utländska valutor.

Thedéen beskriver kronan som "undervärderad" om man tittar på den ekonomiska utvecklingen i Sverige jämfört med omvärlden. Han hänvisar till Internationella valutafonden (IMF), som ska ha beräknat att kronan är cirka 10 procent för billig.

Talet hålls på ett seminarium i Stockholm, arrangerat av SNS och Swedish House of Finance.

Han beskriver trycket nedåt mot kronan som en svårförklarad trend och tycker inte det räcker att till exempel hänvisa till problem i den svenska fastighetssektorn, räntekänsliga hushåll eller signaler från Riksbanken.

Handel främst i utlandet

Enligt Thedéen sker den stora delen av valutahandeln utomlands, för kronans del särskilt i London.

"Konsekvensen blir att handeln med kronan till stor del drivs av syften som inte nödvändigtvis lägger så stor vikt vid kronans ”fundamentala” värde. Under perioder kan kronans växelkurs därför variera på ett sätt som är svårt att förklara med den makroekonomiska utvecklingen", säger Thedéen.

Joakim Goksör/TT